Tedensko obvestilo o pravnih novostih
December 2022, številka 51-52 / letnik XX.
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Obvestilo
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
S 1. januarjem vlaganje zahtevkov za refundacije samo še elektronsko
>> Legitimnost in zakonitost Komisije za etiko in integriteto
Komisija za etiko in integriteto (KEI) je bila kot poseben organ, ki deluje pri sodnem svetu, ustanovljena že pred nekaj leti. Torej dovolj časa, da si je mogoče o njenem delovanju ustvariti določeno sliko. KEI naj bi bila sodnikom v pomoč pri reševanju etičnih dilem. Ukvarjala naj bi se z ravnanji sodnikov ter jih ocenjevala z vidika Kodeksa sodniške etike.
KEI je videti kot telo, prek katerega izrečenih mnenj, smernic in priporočil etična načela šele zaživijo v praksi, in s tem kot gremij, ki utrjuje sodniško etiko. S tem naj bi pomembno prispevala k dvigu kvalitete opravljanja sodniške službe, krepila ugled in spoštovanje sodniškega poklica in sodstva nasploh ter tako pomembno prispevala k uveljavitvi vladavine prava

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Državni zbor sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov
Državni zbor RS je s 50-imi glasovi za in osmimi proti sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), s katerim vlada prenaša evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov v slovensko zakonodajo, ter ureja nacionalne posebnosti varstva osebnih podatkov.
>> Državni zbor sprejel zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za 2023
DZ je sprejel zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki ga je pripravila Vlada RS v sodelovanju z gospodarstvom. Pomoč gospodarstvu vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Ocenjena vrednost ukrepov za gospodarstvo je 1,2 milijarde evrov.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE)
ZNPOVCE velja od 20. decembra in med drugim opredeljuje nujne ukrepe za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, kontrolo cen in pobiranje prispevkov od morebitnih presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije. Možna je subvencija za letošnjo ogrevalno sezono, kar upravičenci dokazujejo z veljavnim računom, in sicer za nakup do 5 ton peletov v obdobju od 1. septembra do 31. decembra 2022. Zakon velja do 31. decembra 2023, razen 19. člena, ki velja do konca leta 2028.
>> Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA)
Novela ZDoh-2AA je začela veljati 20. decembra, z izjemo 17. člena, ki začne veljati 1. januarja 2023, nekateri spremenjeni členi pa se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo 1. januarja 2023. Novela posega tudi v drugi odstavek 135. člena ZOFVI ter prvi odstavek 60. člena ZIUPOPDVE.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 157 – 160
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Odpust obveznosti pred potekom desetletnega roka
Zakonodajna ureditev, kjer je za vse različne možne kršitve sodelovalne dolžnosti, kamor se štejejo opustitve, ki so lahko storjene namenoma, iz malomarnosti in v izjemnih primerih morda celo brez izrazitega vrednotnega očitka, ki bi ga bilo mogoče utemeljeno nasloviti na dolžnika, predvidena enotna in zelo stroga sankcija, je neskladna z ustavo.

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.