Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Maj 2023, številka 17-18 / letnik XXI.
>> So izogibanju plačevanja nadomestil za uporabo avtorskopravno varovanih vsebin šteti dnevi?
Področje obveznega kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic je specifično podpodročje avtorskega prava, ki je širši javnosti relativno slabo poznano. Malokdo ve, kakšne narave in razsežnosti so problemi, s katerimi se srečujejo subjekti, ki na tem področju poklicno delujejo na strani avtorjev in imetnikov sorodnih pravic. Eno večjih težav, če ne največjo, predstavlja izogibanje plačevanju pravičnih denarnih nadomestil za uporabo varovanih vsebin.
Tovrstne aktivnosti, ni jih malo, zavzemajo mnogotere pojavne oblike, katerih negativne finančne posledice tako za ustvarjalce kot za državni proračun so izjemno velike. Zato je pomembno, da organ, ki je specializiran za reševanje kolektivnih sporov med uporabniško in imetniško stranjo, tj. Svet RS za avtorsko pravo (v nadaljevanju: SAP), pri odločanju o spornih vprašanjih glede nadomestil za uporabo varovanih vsebin ter zlasti njihove višine in načina obračunavanja predvidi mehanizme za preprečevanje tovrstnega neželenega ravnanja. Vendar to vselej ni dovolj, saj zavezanci pogosto ne spoštujejo pravnomočnih odločb SAP ali jih zaobidejo, četudi te z objavo v Uradnem listu RS dobijo naravo zavezujočega predpisa.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2022
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Ustavno sodišče zadržalo uporabo Fursovih sledilnih naprav
Finančna uprava do končne odločitve ustavnega sodišča ne sme uporabljati sledilne naprave s katero bi bolj učinkovito odkrivala tihotapljenje trošarinskega blaga, zlasti tobačnih izdelkov.
>> Ustavni sodniki razveljavili del zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
Ustavno sodišče je razveljavilo 2. odstavek 12. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki določa uporabo tržnih podatkov pri določanju modelov vrednotenja. Presodilo je, da so pravni pojmi nedoločni, kar dopušča preširoko polje presoje.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembe Zakona o upravnem sporu (primerjalnik)
Novela > Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) bo zagotovila večjo učinkovitost odločanja v upravnem sporu, postopki pa se bodo izvajali brez nepotrebnega odlašanja, v razumnem roku, z okrepitvijo načel javnosti, ustnosti in kontradiktornosti, tako da se strankam zagotovi učinkovito sodno varstvo. >> Več
>> Spremembe Zakona o tujcih (primerjalnik)
Novela > Zakona o tujcih (ZTuj-2) je začela veljati 27. aprila, odpravlja administrativne ovire in omogoča hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi. Podaljšuje brezplačne tečaje slovenščine in spoznavanja slovenske družbe za vse kategorije tujcev. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 46 – 49
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Tožnik mora v postopku predložiti zadostno trditveno podlago
Tožnik je zatrjeval, da bo zaradi izgube rednega prihodka nezmožen preživljati družino in šoloobvezne otroke, a ker v predlogu ni podal nobenih trditev in dokazil o svojem premoženjskem stanju in premoženjskem stanju družinskih članov, sodišče njegove navedbe ni štelo za verjetno izkazano.

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.