Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Oktober 2022, številka 41 / letnik XX.
Aktualne dileme Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
Na podlagi novele Stanovanjskega zakona (SZ-1E) je 19. julija 2021 v celoti prenehal veljati Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP). Kljub temu da morda na prvi pogled izgleda, da je novela SZ-1E odpravila številna vprašanja in dileme nekaterih določb ZPSPP iz preteklosti, ki jih do danes dokončno ni uspela jasno razrešiti niti sodna praksa, pa so ZPSPP in z njim povezane dileme danes, več kot leto dni po njegovi razveljavitvi, še kako žive in aktualne.

ZPSPP se namreč še vedno uporablja za najemne pogodbe, sklenjene pred 19. julijem 2021. Upoštevaje dejstvo, da se kompleksna najemna razmerja za poslovne stavbe in poslovne prostore v praksi sklepajo za vsaj desetletje, če ne dve, in takšne najemne pogodbe pogosto vključujejo določbe o opcijskih pravicah najemnika za podaljšanje najema, bodo vprašanja in dileme ZPSPP aktualna še dolgo.

 

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Izbiramo 10 najvplivnejših pravnikov – predlagajte svoje kandidate za leto 2022!
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Ustavno sodišče odredilo oprostitev dohodnine za odškodnine za duševne bolečine
Določba Zakona o dohodnini, ki se nanaša na oprostitev dohodnine za odškodnine na podlagi sodbe sodišča zaradi osebnih poškodb, je po oceni ustavnega sodišča v neskladju z ustavo. Neobdavčene morajo biti tudi odškodnine za duševne bolečine, je zapisalo v objavljeni odločbi. DZ mora neskladje odpraviti v letu dni.
>> Ustavno sodišče del zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti razglasilo za protiustaven
Ustavno sodišče je vsebinsko odločalo o prvi in drugi alineji 1. točke 66. člena > Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Ti sta razveljavili določbe Zakona o geodetski dejavnosti, ki so urejale dotedanji poklic pobudnikov – geodetov z izkaznico – in s tem povezano delovanje. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v šestih mesecih od objave odločbe v uradnem listu. Do odprave protiustavnosti bo veljal prehodni režim, v skladu s katerim lahko posamezna tehnično-strokovna opravila v okviru poklicnih nalog po navodilih in pod nadzorom pooblaščenih inženirjev opravi tudi druga oseba z ustreznimi kompetencami.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)
26. oktobra bo začel veljati nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki pa se bo začel uporabljati 26. januarja 2023. ZVPot-1 podrobno ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga, storitev in digitalne vsebine s strani podjetij. V slovenski pravni red se prenašajo tri evropske direktive, ki naj bi poenotile pravila med pravnimi redi držav članic EU glede pravic in obveznosti potrošnikov v zvezi z nepoštenimi poslovnimi praksami, prodajne pogodbe, pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve ter nekatera pravila v zvezi s kazenskimi sankcijami. ZVPot-1 med drugim prepoveduje dvojno kakovost blaga, zaradi česar bodo slovenski potrošniki pri enakih proizvodih deležni enake kakovosti kot na primer nemški ali italijanski potrošniki.
>> Nov Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2)
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2), ki začne veljati 26. oktobra, uporabljal pa se bo od 26. januarja 2023, prilagaja oziroma nadgrajuje določene določbe ZPOmK-1 na način, da je zagotovljen pravilen prenos Direktive 2019/1 v slovenski pravni red. Direktiva namreč spreminja nekatera pravila glede pooblastil, sankcij, programa zanesljivosti in zastaralnih rokov. Ureja tudi medsebojno pomoč med nacionalnimi organi, pristojnimi za varstvo konkurence držav članic EU, kar v našem pravnem sistemu zdaj na novo ureja ZPOmK-2.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 128 – 131
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Velikost sodišča je pomembna pri ugotavljanju njegove nepristranskosti
Po ustaljeni sodni praksi je videz nepristranskosti sojenja lahko okrnjen, če je stranka sodnik ali bližnji svojec sodnika, ki sodniško službo opravlja na stvarno in krajevno pristojnem sodišču, če je to manjše sodišče, na katerem se vsi sodniki poznajo med seboj in videza nepristranskosti ne bi bilo mogoče zagotoviti niti z izločitvijo posameznih sodnikov.

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.