Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Maj 2024, številka 23 / letnik XXII.

 
>> Novosti financiranja kolektivne tožbe s strani tretje osebe po noveli ZKolT-A
Od 26. januarja 2024 je v veljavi novela > Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A), ki jo je Državni zbor RS sprejel ob izteku prejšnjega leta. Večina novosti, ki jih prinaša novela, je povezanih z obveznostjo držav članic EU po prenosu določb Direktive 2020/1828/EU o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov.
Mednje sodijo zlasti širitev področja uporabe ZKolT v primeru kršitev pravic potrošnikov, sprememba sistematike ureditve procesnega upravičenja za vložitev kolektivne tožbe s področja varstva potrošnikov in nadgrajeni kriteriji za presojo reprezentativnosti upravičenih oseb za vlaganje kolektivnih tožb.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Ustavno sodišče razveljavilo člen novele zakona o Fursu
Ustavno sodišče je odločilo, da razveljavi člen novele zakona o Fursu, po katerem bi Furs lahko uporabljal tehnične pripomočke za sledenje blagu brez sodne odločbe.
>> Ustavno sodišče določilo način izvršitve odločbe o sodniških plačah, sodniško društvo zadovoljno
>> Ustavno sodišče ni ugotovilo neustavnosti pri referendumu o pomoči pri evtanaziji
>> Pravica do obrazložene sodne odločbe s sodišču lastno ubeseditvijo
>> Prvi paket davčnih sprememb poslan v javno obravnavo
>> Sodišče četverico obtoženih v zadevi Marina obsodilo na večletne zaporne kazni
>> Sodišče pritrdilo Ajanović Hovnik glede sporne trditve o drogi
>> Dostop do informacij
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

ZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Pravno varstvo v primeru razrešitve
Izguba položaja sama po sebi ne utemeljuje pritožničinega predloga za izdajo začasne odredbe. Imenovanje na vodstveni položaj v javnem sektorju je privilegij in ne pravica posameznika, zato samo zaradi neimenovanja na ta položaj ali njegove izgube ne more priti do posega v njegov pravno varovani položaj (zasedati tako vodstveno mesto).
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 236.820 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1)
Nov Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1) ohranja nekatere rešitve starega zakona (na primer vzpostavitev virtualnih podatkovnih sob), uvaja pa tudi precej novosti (na primer možnost izdelave predhodnega mnenja, možnost združitve pravd in vzorčni postopek). >> Več
>> Objavljenih več zakonov
V Uradnem listu RS št. 45 so bili objavljeni Zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), novela Zakona o trgu finančnih instrumentov (primerjalnik), novela Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (primerjalnik), novela Zakona o mladinskih svetih (primerjalnik) ter novela Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (primerjalnik).
>> Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga, storitev ali digitalne vsebine
>> Spremembe Uredbe o samozaposlenih v kulturi (primerjalnik)
>> Spremembe Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (primerjalnik)
>> Sklep o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina
Več
>> Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad, Občine Šmartno ob Paki, Občine Šoštanj in Mestne občine Celje
>> Razpis ponovnih volitev dveh članov Sodnega sveta, ki ju izvoli Državni zbor
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 44 – 46/2024

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Teodor Cvijić:
Zakonitost dokazov, pridobljenih z detektivsko dejavnostjo
  Andrejka Grlić:
Novi Zakon o tržni inšpekciji, novi izzivi v praksi
Kristina Lopert:
Je hrup v večstanovanjskih zgradbah res pričakovana in neodpravljiva težava?
  mag. Rosana Lemut Strle:
Je uporaba Microsofta 365 s strani številnih državnih organov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov?
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.