Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Oktober 2023, številka 40 / letnik XXI.
>> Težave zaradi prepisovanja direktiv v slovenski pravni red
Slovenija se od pristopa k Evropski uniji sooča s prenosom direktiv v slovenski pravni red. Ti prenosi so nomotehnično zahtevni, saj zahtevajo ne samo poznavanje področja, ki ga direktiva ureja, ampak tudi poznavanje pravne ureditve EU in slovenske nomotehnike.
Ne glede na to, da direktiva od držav članic ne zahteva, da se njene določbe v nacionalno zakonodajo prenesejo verbatim (dobesedno), se v številnih primerih prenosov direktiv v Sloveniji dogaja natančno to – prepisovanje direktive, ki povzroča nejasnost, nerazumljivost in nedoločnost zakona ter težave pri njegovem izvajanju.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Vročitev v varni elektronski predal
V primeru prevzema ene od več elektronskih pošiljk, ki so v varnem elektronskem predalu, se na podlagi fikcije iz šestega odstavka 141.a člena > Zakona o pravdnem postopku (ZPP) šteje, da so bile vročene vse pošiljke, ki so se v trenutku prevzema ene od njih nahajale v varnem elektronskem predalu.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Novela ZFPPIPP-H (primerjalnik)
1. novembra bo začela veljati novela H > Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Novela med drugim ukinja poenostavljeno prisilno poravnavo in uvaja postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 100 – 102
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.