Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Januar 2024, številka 02 / letnik XXI.
>> Izvršba na dolžnikov dom in vloga centrov za socialno delo
Člen 206 Ustave Socialistične Republike Slovenije, ki je veljala do 23. decembra 1991, je občanu omogočal, da je pridobil lastninsko pravico na družbenem stanovanju. Sedanji 78. člen Ustave RS pa pravice do stanovanja ne prepoznava kot ene od temeljnih človekovih pravic, temveč je vsebovana v poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih ter določa, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.
Nedvomno je pravica do doma povezana z nekaterimi človekovimi pravicami, kot je pravica do socialne varnosti, pravica do osebne varnosti in dostojanstva ipd.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sodniki začeli opozorilni protest, v naslednjih dveh tednih bo delo sodišč okrnjeno
Sodniki so včeraj začeli 14-dnevni opozorilni protest zaradi neupoštevanja ustavne odločbe, s katero je sodišče ugotovilo neustavnost njihovih prenizkih plač. V tem času se bodo sodniki, ki vodijo postopke, sami odločali, ali bodo že razpisane naroke preklicali.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Informacijska pravica družbenika
Družbenik skladno s stališčem sodne prakse svoje zahteve po informacijah ni dolžan posebej utemeljevati, temveč mora le konkretizirati vrsto zadev, na katere se njegova zahteva nanaša, in določiti način izpolnitve. Družbo veže načelo vestnega in zanesljivega poročanja, tako da lahko informacijsko zahtevo zavrne le, če informacije oziroma dokumentacije nima in je tudi ne more priskrbeti.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Imenovanja državnih tožilcev
V prvi številki letošnjega Uradnega lista RS so bila objavljena imenovanja državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu RS in Okrožnih državnih tožilstvih v Ljubljani.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 1/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
26. januar 2024 Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT) VEČ
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.