Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Januar 2023, številka 1 / letnik XX.
>> Nova, a prepozna praksa Državne revizijske komisije
Državna revizijska komisija (DKOM) je v odločitvi 018-125/2022 z dne 22. novembra 2022 priznala pravico do popravnega mehanizma za primer obveznega izključitvenega razloga neplačanih zapadlih davčnih obveznosti in socialnih prispevkov.
Določilo, ki se nanaša na pravico do popravnega mehanizma, je brezpogojno, saj Direktiva 2014/24/ES določa, da se odstavek ne uporablja več, če je subjekt izpolnil svoje finančne obveznosti. Republika Slovenija je določbo direktive, ki se nanaša na obveznost plačila zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več, uzakonila v določilu 75. člena ZJN-3. Za razliko od jasne določbe direktive, da se izključitveni razlog neplačila zapadlih davčnih obveznosti in socialnih prispevkov ne uporablja, ko je gospodarski subjekt izpolnil svoje obveznosti (t. i. popravni mehanizem), ZJN-3 takšne določbe ne vsebuje.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Izbrano iz sodne prakse
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Z mobilno aplikacijo eOsebna do enostavnejše uporabe elektronske osebne izkaznice
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Novost pri obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Najpomembnejša novost na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, uveljavljena s 1. januarjem 2023, je izenačitev odmerne lestvice za moške in ženske. Odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove je za oba spola za 40 let pokojninske dobe 63,5 odstotka, za 15 let zavarovalne dobe pa 29,5 odstotka. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe se tako moškemu kot ženski prišteje po 1,36 odstotka pokojninske osnove.
>> Veljati je začela spremenjena davčna zakonodaja, za katero opozicija zahteva ustavno presojo
Veljati je začela novela zakona o dohodnini, ki ustavlja postopno zviševanje splošne olajšave ter odpravlja nekatere razbremenitve, sprejete v času prejšnje vlade. Zvišuje se obdavčitev najvišjih plač in najemnin, novost je olajšava za mlade.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Rubež se opravi tam, kjer so dolžnikove stvari
Rubež premičnin se ne opravlja le na naslovu dolžika, temveč tudi na drugih naslovih: tam, kjer se nahajajo dolžnikove stvari. Za izvršbo zadostuje, da upnik navede naslove, na katerih naj se rubež izvede. To pa ne velja, če dolžnik nima prebivališča v Republiki Sloveniji. V tem primeru mora upnik natančno opredeliti premičnino, ki naj se rubi.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Nov Zakon o varstvu osebnih podatkov
Z novim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki bo stopil v veljavo 26. januarja, bo dosežena večja zakonitost obdelav osebnih podatkov, obenem pa je sedaj v celoti zadoščeno zahtevam glede implementacije Splošne uredbe o varstvu podatkov, s čimer se je Republika Slovenija izognila visokim kaznim s strani Evropske unije. Pomembni sistemski novosti glede določenih obdelav osebnih podatkov sta videonadzor na javnih površinah in posebne obdelave podatkov.
>> Pomoč gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize
Pomoč gospodarstvu iz novega Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Ocenjena vrednost ukrepov za gospodarstvo je 1,2 milijarde evrov.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 161 – 167
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.