Pravkar smo vladi in državnemu zboru poslali poziv, da naj v predlogu Zakona o izvrševanju proračunov črtajo 64. člen in s tem socialne prejemke družinam, dijakom in študentom v celoti uskladijo z draginjo kot to določa veljavni zakon.


Poziv vladi in državnemu zboru:

Pomoč družinam, dijakom in študentom je treba z draginjo uskladiti v celoti

Zaradi draginje prebivalke in prebivalci Slovenije čedalje težje preživijo. Humanitarne organizacije poročajo o velikih potrebah in skoraj praznih skladiščih, o tem da k njim prihaja vse več ljudi, ki so zaposleni. Čeprav se drugod po Evropi inflacija umirja, v Sloveniji vztraja. Višja je zgolj v dveh državah evroobmočja. V taki situaciji je bila napoved socialnih rezov z neusklajevanjem socialnih prejemkov, kot so otroški dodatki, državne in Zoisove štipendije za dijake in študente, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencije najemnin, subvencije vrtcev in šolskih kosil, popolnoma nerazumljiva.

Včerajšnja odločitev vlade in koalicije, da naredi korak stran od socialnih rezov in predlaga, da se socialni transferji prihodnje leto uskladili za 70 % inflacije, je korak v pravo smer.

A to ni dovolj. Minister za finance je sam priznal, da tudi novi predlog znižuje življenjski standard ljudi. Ni razloga, da bi ljudem otežili že tako težka življenja. Socialne prejemke družinam, dijakom in študentom bi bilo treba z draginjo uskladili v celoti, kot to določa veljavni zakon.

19 milijonov evrov za uskladitev z draginjo se da zagotoviti

Težko razumemo, da okrog 19 milijonov evrov predstavlja takšno breme za proračun, da je potrebno jemati prav najranljivejšim. Zdi se nam, da bi vlada lahko potrebna sredstva našla drugače. Spomnimo samo, da se je leta 2020 na nepravičen način spremenil Zakon o davku na motorna vozila, ki je znižal davek za lastnike novejših in luksuznih vozil, za tiste, ki kupujejo starejša rabljena vozila nižjega cenovnega razreda pa zvišal. V proračun se je samo leta 2021, v prvem letu uporabe tega zakona, steklo za 29 milijonov evrov manj denarja kot leto pred tem, kar je precej več denarja kot bi ga potrebovali za ohranitev pomoči najranljivejšim na trenutni ravni. To bi lahko bil solidaren in pravičen način, kako poskrbeti za najbolj ranljive dele naše skupnosti.

Korak v pravo smer, a ta vlada zmore več in bolje

Življenjski standard najranljivejših je potrebno ohraniti v celoti, ne pa v določeni meri. Vlada je že storila korak v pravo smer, a verjamemo, da zmore več in bolje. Do srede, ko bo končno glasovanje o proračunu ima priložnost, da to tudi dokaže.

 

Poziv smo podpisale naslednje organizacije: Slovenska karitas, Rdeči križ Slovenije, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ZSSS – Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, CNVOS – Center nevladnih organizacij, Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost, Študentsko društvo Iskra, Društvo Kralji ulice, Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje, Društvo za nenasilno komunikacijo, PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Visokošolski sindikatom Slovenije, Delavska svetovalnica, Pravna mreža za varstvo demokracije in Inštitut 8. marec.

Vaš,
Inštitut 8. marec

 

p.s.: Še vedno zbiramo podpise pod peticijo proti socialnim rezom, ki bodo najbolj prizadeli družine, šolarje, dijake in študente. Odločitev ali bo do rezov prišlo ali ne bo padla v soboto. Podpis lahko oddaš na naslednji povezavi: https://akcije.8marec.si/forms/peticija-proti-socialnim-rezom-pri-druzinah-solarjih-dijakih-in-studentih/

 

p.s.s.: Ob 17:00 bo v Pritličju v Ljubljani (Mestni trg 2) potekal pogovor “Kako naj preživijo dijaki?” na katerem bodo spregovorili dijaki, predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar, predsednik društva Delavske svetovalnice Goran Lukić in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Vabljeni!