Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Februar 2024, številka 09 / letnik XXII.
>> Pomeni umetna inteligenca konec pravniškega poklica?
Umetna inteligenca je, kot vemo, računalniški sistem, zmožen izvajati naloge, ki običajno zahtevajo človeški razum, npr. vizualno dojemanje, prepoznavanje jezika, odločanje in medjezikovno prevajanje. Umetna inteligenca je “zmožnost sistema, da pravilno interpretira zunanje podatke, da se iz takih podatkov uči in da ta znanja s pomočjo gibkega prilagajanja uporablja za dosego specifičnih ciljev in nalog”.
V ta namen so strokovnjaki razvili različne metode, med katerimi je verjetno najpomembnejše strojno učenje. Gre za računalniške sisteme, ki so se zmožni učiti in prilagajati brez izrecnih navodil tako, da s pomočjo algoritmov in statističnih modelov analizirajo in sklepajo na temelju vzorcev in podatkov.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Sodnikov informator št. 5/2023
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Vlada sprejela več predlogov zakonov
Vlada je sprejela predlog novega Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki odpravlja neustavnost prvega zakona, hkrati pa uvaja dodatne izboljšave sodnega varstva nekdanjih imetnikov. Prav tako je določila besedilo predloga novele Zakona o trošarinah, s katerim zvišuje trošarine za tobačne izdelke in krepi nadzor nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji, ter besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, ki se v zakonodajni postopek vlaga zaradi izvršitve treh odločb Ustavnega sodišča in izvrševanja sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Rubež premičnine
Skladno z določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je dopustno opraviti rubež dolžnikovih premičnin tudi, če dolžnik ni prisoten. V tem primeru izvršitelj oz. njegov pomočnik tudi ni dolžen nenavzočega dolžnika ali njegovega zastopnika oz. pooblaščenca pozvati k plačilu dolga namesto izvršbe.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
»  predsednika Okrajnega sodišča v Postojni
»  podpredsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
>> Drugi novi predpisi: UL št. 15/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.