Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Maj 2023, številka 20 / letnik XXI.
>> Odškodninska odgovornost delodajalca delavcu za škodo, ki delavcu nastane po krivdi tretjega
V začetku leta 2023 smo lahko v medijih zasledili dva primera poškodbe delavcev pri opravljanju dela, ki jim je poškodbo povzročila tretja oseba, s katero se je posamezen delavec srečal pri opravljanju svojega dela: (a) voznika avtobusa je poškodoval voznik avtomobila in (b) pacient je v celjski bolnišnici napadel dva zaposlena, pri čemer je eden od njiju poleg telesnih poškodb doživel tudi infarkt zaradi stresa ob napadu.
Glede na trenutno sodno prakso, ki jo narekuje Vrhovno sodišče Republike Slovenije, poškodovani v omenjenih napadih ne bodo uspeli z morebitnimi odškodninskimi zahtevki zoper delodajalca, kljub temu da jim je škoda nastala pri opravljanju dela za delodajalca, torej na delovnem mestu, v delovnem času ter v vsebinski in funkcionalni povezavi z delom, ki ga opravljajo za delodajalca. Povod za napad je bil v obeh primerih v dejavnosti delodajalca in ni bil usmerjen zoper posamezne delavce zaradi morebitnih zasebnih vzrokov.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2022
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Insolvenčna zakonodaja je v delu, ki omejuje delo upravnikov, če so česa obtoženi, neustavna
Insolvenčni zakon je v delu, ki določa, da upravitelj ne sme voditi postopkov, če je proti njemu vložena pravnomočna obtožnica ali razpisana glavna obravnava, v neskladju z ustavo, je odločilo ustavno sodišče.
>> EU uvaja zakonodajni okvir za kriptosredstva in otežuje pranje denarja
Finančni ministri držav članic EU-ja so dokončno potrdili zakonodajo, s katero Unija uvaja zakonodajni okvir za kriptosredstva, izdajatelje kriptosredstev in ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Zaslišanje priče prek videokonference
Vrhovno sodišče se je v kompleksni kazenski zadevi, v kateri je bilo več oseb spoznanih za krive kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril oziroma nedovoljenega dajanja daril ter obsojenih na kazen zapora ter plačilo denarne kazni, pri odločanju o zahtevi o varstvu zakonitosti med drugim opredelilo tudi do videokonferenčnega zaslišanja priče.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Razveljavitev drugega odstavka 12. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
Ustavnopravno nesprejemljivo je, če je stopnja nedoločnosti pravnega pojma sama po sebi previsoka. V primeru drugega odstavka 12. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) gre za tak položaj, je zapisalo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-262/19 z dne 6. 4. 2023. Drugi odstavek 12. člena ZMVN-1 je zato razveljavilo. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 54 – 56
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.