Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Avgust 2023, številka 36 / letnik XXI.
>> Reševanje problematike otrok iz težavnih socialnih okolij
Predlagana sprememba zakonodaje posega na področja izobraževanja, socialne politike, trga dela in vozniških dovoljenj ter rešuje nekatere aktualne izzive neperspektivnega vključevanja v družbo vseh posameznikov, še posebej otrok iz socialno problematičnih okolij. Stopnja zaključevanja osnovne šole in vključenost na trg dela sta v Republiki Sloveniji kazalnika, ki nas uvrščata v krog razvitih držav, kjer sta izobraževanje in zaposlitev v visokih odstotkih vseh državljanov uresničeni vrednoti, ki pa sta hkrati zaradi večinske uresničenosti tudi samoumevni.
Ravno samoumevnost in odsotnost dodatne regulacije ter spodbude pri vključevanju v osnovno izobraževanje v posameznih težavnih socialnih okoljih, najsi gre za skupnost ali posamezne družine, povzročata ohranjanje neizobraženosti in kasnejše nevključevanje na trg dela. To jemlje otrokom enakovredno priložnost za vključevanje v družbo.

OBVESTILO
>> LEXI – povsem nova zbirka, funkcionalnosti in posodobitve
LEXI Iskanje smo poleti precej izpopolnili in razširili, portalu IUS-INFO pa dodali funkcionalnosti in celo ustvarili popolnoma novo zbriko pravnih vsebin.

Lexi iskanje zdaj omogoča iskanje po večini vsebin portala IUS-INFO – tudi po zakonodaji, literaturi in drugih vsebinah portala – in njihovo interpretacijo.

Čaka vas tudi novost na področju sodne prakse

Sodne odločbe smo z uporabo umetne inteligence obogatili z analizo vsebine.

Tako sta zdaj pri več kot 99 odstotkov vseh sodnih odločb na voljo kratek povzetek in strokovna analiza obravnavane tematike, kar uporabniku omogoča hitrejše prebiranje in identifikacijo ustreznih sodb.

Nova zbirka: Pravne sentence!

Na podlagi zbirke sodnih odločb smo pripravili povsem novo zbirko pravnih vsebin, kakršne doslej v Sloveniji še ni bilo, narejena pa je z uporabo najnovejših metod na področju umetne inteligence.

Ta zbirka bo izjemno povečala uporabnost sodnih odločb na vseh področjih prava.

Več o tej novosti pa vam povemo in pokažemo na predstavitvi …

Pridružite se nam in spoznajte prihodnost pravnega raziskovanja!

Se vidimo 20. 9. 2023 ob 10:00!

 

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Vsak zaposleni bo s sobotnim delom prispeval okoli 68 evrov
Solidarnostni prispevek, ki ga kot enega od virov sredstev za pomoč po poplavah uvaja v soboto uveljavljeni interventni zakon, bi po izračunih finančnega ministrstva znašal okoli 68 evrov na zaposlenega.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Pogodbena kazen
Toženki, ki je izpolnila vse svoje obveznosti in torej ni kršila pogodbenih obveznosti, neizpolnitev pogodbe pa izvira iz sfere zunaj nje, ni treba vrniti prejetih sredstev (plačati pogodbene kazni).

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)
Veljati je začel interventni zakon z ukrepi za odpravo posledic in pomoč prizadetim v avgustovskih poplavah, ki so usmerjeni v obnovo javne infrastrukture ter poenostavitev postopkov in pridobivanja dovoljenj, prinašajo pa tudi ukrepe za pomoč prizadetim. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 93 – 95
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.