Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Oktober 2023, številka 41 / letnik XXI.

 
>> Neodvisnost pravosodnih funkcionarjev v luči nedavne evropske sodne prakse
Vsak, ki se znajde v zasebnem sporu ali v sporu z državo, bi želel, da o njegovih pravicah in obveznostih na podlagi zatrjevanih dejstev in izvedenih dokazov odloči neodvisen organ. Zato mora biti tudi odločevalčevo delovno okolje avtonomno, nepristransko in neodvisno. Nenazadnje ideja o neodvisnosti ni od včeraj.
V preteklih časih so ljudstva in narodi za neodvisne odločitve brez vpliva oblasti ali zasebnega interesa prelivali polja krvi. Danes se v Evropski uniji ne preliva kri kot ponekod drugje po svetu, ampak se preliva črnilo na papirju.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Ministrstvo poenostavlja delo ponudnikom v sistemu javnega naročanja
Od 4. oktobra 2023 sta na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za javno naročanje, v okviru informacijskega sistema e-JN, vzpostavljeni dve novi funkcionalnosti, ki bosta predvsem gospodarskim subjektom, ki sodelujejo kot ponudniki v postopkih javnega naročanja, omogočili lažje spremljanje objavljenih javnih naročil v sistemu e-JN in enostavnejšo pripravo ponudb.
>> Ministrstvo objavilo razpis za generalnega državnega tožilca
>> Predlog novele zakona o invalidskih organizacijah v javni razpravi
>> Pravosodje postaja vse bolj digitalizirano
>> Nedopusten poseg v lastninsko pravico denacionalizacijskega upravičenca
>> Pravica do obveščenosti in obrambe
>> Nizozemska ni kršila pravice do zasebnosti in varovanja osebnih podatkov
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Izbor notarjev
Ni treba, da zapisnik o opravljenih ustnih razgovorih vsebuje vse sestavine, ki jih za zapisnik o upravnem dejanju določa 75. člen > Zakona o upravnem postopku (ZUP). Zapisnik o opravljenem ustnem razgovoru komisije s kandidatom namreč ni zapisnik o upravnem dejanju, ampak o dejanju strokovnega organa, pri delu komisije pa ne gre za procesno dejanje, ampak za strokovno delo – ocenitev strokovnega znanja in veščin ter izkušenj kandidatov.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 231.930 judikatov slovenskih sodišč

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023–2030 (ReNPEMŽM23–30)
V skladu z zakonsko določitvijo obveznih vsebin nacionalnega programa resolucija določa cilje in ukrepe temeljnih politik enakih možnosti žensk in moških predvsem na naslednjih ključnih področjih družbenega življenja:
• delovna razmerja, družinska razmerja, socialno varstvo: odpravljanje vrzeli med spoloma ter zagotavljanje enake ekonomske neodvisnosti žensk in moških;
• izobraževanje: zmanjšanje neenakosti žensk in moških ter preseganje stereotipnih družbenih vlog;
• zdravje: izboljšanje zdravja žensk ter zmanjšanje neenakosti v zdravju med moškimi in ženskami;
• nasilje nad ženskami: preprečevanje vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti ter boj proti njim;
• mesta odločanja: spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških;
• zunanje zadeve: spodbujanje enakosti spolov in uresničevanje pravic žensk po svetu.
>> Spremembe Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (primerjalnik)
>> Pravilnik o identifikaciji na daljavo ob izdaji sredstva elektronske identifikacije srednje ravni zanesljivosti
>> Imenovanje pomočnika nacionalnega predstavnika v Agenciji EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 103 – 105

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Elizabeta Korenčan:
Pomen odločitve US – Shrimp za varovanje prostoživečih vrst 25 let pozneje
  dr. Jaka Pengov:
Argument “spolzke strmine” – tokrat na področju insolvenčnega prava
Rok Šarić:
Vpliv izstopa države iz Sveta Evrope na učinkovitost konvencijskega varstva človekovih pravic
  Urška Črnič:
Razrešitev sodnice, ker je javno podala razloge za svoje ločeno odklonilno mnenje pred objavo sodbe
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
17. oktober 2023   Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI)  
 
17. oktober 2023   Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)  
 
17. oktober 2023   Zakon o verski svobodi (ZVS)  
 
17. oktober 2023   Zakon o visokem šolstvu (ZVis)  
 
17. oktober 2023   Zakon o sodnem registru (ZSReg)  
 
 
 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.