V prilogi: Maj v Narodnem domu – napovednik

 

Fotografije najdete na povezavi: http://dl.nd-mb.si/Narodni_dom_Maribor_foto_MAJ_2023/