Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Julij 2023, številka 30 / letnik XXI.

 
>> Ko sodniki obmolknejo
Na površje pravniškega diskurza je v zadnjem času izbilo vprašanje, ki se je še nedolgo nazaj zdelo nesmiselno in brezzvezno. Nesmiselno zaradi lahkote odgovora nanj, brezzvezno zaradi njegove praktične redundantnosti. To je vprašanje, ali lahko sodnik odkloni odločanje o zadevi – ne samo meritorno, ampak vsakršno odločanje.
Na prvi pogled je odgovor samoumevno lahek – jasno, sodnik nikoli ne more odreči obravnavanja zadeve, glasovanja in odločanja, sodnik nikoli ne more ignorirati zadeve, ki jo ima na svoji mizi.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Šesto poročilo o izvajanju Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin v Sloveniji
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Veljati sta začeli novela zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj in novela zakona o nadzoru državne meje
Veljati je začela novela > zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, ki pravico do odškodnin žrtvam kaznivih dejanj širi tudi na državljane tretjih držav. Veljati je začela tudi novela > zakona o nadzoru državne meje, ki glede izplačila odškodnin izenačuje lastnike obmejnih zemljišč in ustvarja pravno podlago za izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč, ki so jih prečkale tehnične ovire.
>> Poslanci so po vetu znova potrdili zakon o dolgotrajni oskrbi
Poslanci so po izglasovanem odložilnem vetu državnega sveta na izredni seji znova potrdili zakon o dolgotrajni oskrbi. >> Več
>> Kaj prinaša novela Zakona o socialnem varstvu ZSV-J
>> Vlada s preoblikovanjem Vzajemne ureja pravice več kot 700.000 zavarovancev in ustanovitelja ZZZS
>> Hitrejša pomoč po naravnih nesrečah
>> Misija za Varnostni svet bo delovala znotraj predstavništva, Žbogar bo odgovoren ministrici
>> Objavljeno drugo poročilo o napredku izvajanja zavez Berlinske deklaracije
>> Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora izdal 57 priporočil vladi
>> Varuh lani ugotovil 222 kršitev človekovih pravic, največ na področju ministrstva za delo
>> Inštitucije javnega sektorja pozvane k digitalnemu poslovanju s strankami
>> Reforma poljskega sodstva krši pravo Unije
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Poenostavljena prisilna poravnava
V primeru prisilne poravnave upnik judikatne terjatve, ki je vključena v seznam ugotovljenih terjatev, pridobi izvršilni naslov, ki pa »jemlje« moč izvršilnega naslova prvemu, prej izdanemu. Drugačna razlaga bi privedla do situacije, da bi upnik zaradi postopka prisilne poravnave dobil nov (dodaten) izvršilni naslov in tako zoper že tako insolventnega dolžnika razpolagal z dvema izvršilnima naslovoma za isto terjatev. Mora pa v primeru ugovora dolžnika sodišče presoditi, ali je terjatev (delno) prenehala in ali to (delno) preprečuje izvršbo.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 229.760 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Stavkovni sporazum med Vlado RS in Visokošolskim sindikatom Slovenije
Po večmesečnih pogajanjih sta stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Visokošolskim sindikatom Slovenije glede vseh neplačnih zahtev podpisala minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič in predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije dr. Gorazd Kovačič. >> Več
>> Kolektivni dogovor sindikatov in Radiotelevizije Slovenija
>> Spremembe Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (primerjalnik)
>> Spremembe Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (primerjalnik)
>> Sklep o določitvi območja visokega tveganja in nujnih ukrepov na tem območju v zvezi z afriško prašičjo kugo
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 79 – 80

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
mag. Janez Tekavc:
Pretirano zaščitniška vzgoja in avtonomija šole
  mag. Uroš Goričan:
Nekateri pravni vidiki paketnih prodaj kmetijskih in gozdnih zemljišč
Martin Hrup, Gregor Pečaver:
Problemi subsidiarne uporabe ZUP v pravu EU
  Maša Kočivnik, dr. Miha Šepec:
Znižanje starostne meje za kazensko odgovornost
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
1. avgust 2023   Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)  
 
 
 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.