Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2024, številka 13 / letnik XXII.
>> Kdaj in zakaj je smiselno začeti postopek prodaje kapitalske naložbe?
Prispevek predstavlja celovit vpogled v procese nakupa in prodaje deležev v gospodarskih družbah. Razčlenjuje ključne razloge, zaradi katerih družbeniki ali delničarji posegajo po poslovnih transakcijah, osvetljuje postopek nakupa in prodaje, poudarja pomen strukturiranja pogodb, skrbnega pregleda in obvladovanja tveganj. Posebno pozornost namenja tudi davčnim vidikom prodaje kapitalskih naložb.
Čeprav se pri takšnih transakcijah najpogosteje prenaša poslovni delež (pri družbah z omejeno odgovornostjo) ali delnica (pri delniških družbah), in ne družba, je v ospredju interesov kupca vseeno družba. S skrbnim načrtovanjem postopka se lahko zaščitijo pravno varovani interesi tako kupcev in prodajalcev kapitalske naložbe kot tudi same družbe ter maksimizirajo njihove ekonomske koristi.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Zbornik znanstvenih razprav, št. 83/2023
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sprejeta novela Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
Včeraj je Državni zbor z več kot dvotretjinsko večino sprejel novelo Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), s čimer je prišlo do uskladitve omenjenega zakona s spremembami Ustave Republike Slovenije iz leta 2013.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Delni umik tožbe
Če stranka delno umakne tožbo takoj po izpolnitvi zahtevka, to ne pomeni umika tožbe in s tem neuspeha v postopku. Tožnik mora zaradi delnega umika tožbe toženki povrniti sorazmerni del stroškov pravdnega postopka, stroški glede dela zahtevka, s katerim je uspel, pa se odmerijo po uspehu.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 24 – 26/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.