e-bilten  Številka 150, leto 2022, 26. junija

Kakšna so tveganja pri trajnostnem poslovanju?

Poročilo o globalnih tveganjih 2021 Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) podnebne spremembe uvršča med katastrofalna tveganja. Med največja tveganja v naslednjem desetletju uvršča okoljska, zaradi skrajnega vremena, našega napačnega ravnanja z naravo in podnebnega (ne)ukrepanja.

Preberite več>>

Elektronska plačila kot temelj digitalnega razvoja Slovenije

Digitalizacija je dolgočasna modna beseda, ki jo nenehno ponavljamo: je ključna tema konferenc, objavljajo se študije o njenih različnih vidikih, o njej se razpravlja ter vse države na svetu oblikujejo in izvajajo strategije digitalizacije. V vseh teh pobudah in razpravah običajno manjka zavedanje, da je treba digitalizacijo plačil obravnavati kot ključni steber digitalnega gospodarstva.

Preberite več>>

Google ukinja »brezplačno« storitev Google Workspace za poslovne uporabnike – kaj sedaj?

V letu 2006 je Google ukinil »brezplačno« storitev G-Suite (Google Workspace) za poslovne uporabnike, katere bistvena prednost je bila predvsem uporaba lastne domene za prejemanje e-pošte, npr. podjetjexy.si.

Preberite več>>

Prihodnost urbane mobilnosti: Visa pomaga pri redefiniranju javnega prevoza

Ker svet postaja vse bolj digitalen, izkušnje pa vse bolj prijazne, potrošniki pričakujejo, da bodo temu razvoju sledila tudi plačila. V zadnjih petih letih se je v plačilni industriji zgodil velik premik. Leta 2016 je brezstično plačevanje predstavljalo le delček vseh transakcij, ki jih je Visa obdelala po vsem svetu. Danes je ta delež 38 % na svetovni ravni, 76 % v Evropi in 81 % v Srednji Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

Izpostavljene vsebine iz zadnje 87. št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana