e-bilten  Številka 153, leto 2022, 21. oktobra

 

Kako do boljšega in učinkovitejšega upravljanja družinskega podjetja?

Družinska podjetja so v vseh evropskih pravnih sistemih prevladujoči gospodarski subjekti. Uveljavljena so v vseh gospodarskih panogah, uvrščajo se med najpomembnejše izvoznike ter nosilce tehnološkega in gospodarskega napredka, prispevajo inovacije in ustvarjajo delovna mesta, med katerimi je veliko delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Zato ni presenetljivo, da so družinska podjetja videna kot eden od nosilcev in gradnikov gospodarstev.

Preberite več>>

Pomen sveta delavcev

Temeljni organ delavske participacije je po ZSDU svet delavcev kot voljeno delavsko predstavništvo. V 8. členu ZSDU določa, da imajo delavci pravico izvoliti svet delavcev, če je v družbi zaposlenih več kot 20 delavcev z aktivno volilno pravico. Ta pripada vsem tistim delavcem, ki so v družbi zaposleni, imajo torej sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vsaj šest mesecev (12. člen) ter niso člani poslovodstva ali prokuristi.

Preberite več>>

Kaj prinaša nov zakon o varstvu osebnih podatkov

Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije prihaja do bistvenega povečanja v količini in kakovosti obdelave osebnih podatkov. Razvoj poleg tehnološkega napredka in večjega zavedanja pomena informacijske zasebnosti prinaša tudi povečano tveganje zlorab. Sledeč razvoju predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki sledi dodatni in okrepljeni sodni praksi Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice ter predvsem Ustavnega sodišča in spremembam na zakonodajnem področju, ureja učinkovito varstvo pravice do varstva osebnih podatkov.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

V Založbi Uradnega lista napovedujemo:

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana