Tedensko obvestilo o pravnih novostih
November 2022, številka 46 / letnik XX.
>> Odškodninska odgovornost zaradi kršitve varstva osebnih podatkov
Osebni podatki so z napredkom informacijskih tehnologij postali dostopni hitreje, enostavneje in v vse večji količini. Obdelovanje osebnih podatkov je lahko prednost z vidika večje prilagodljivosti storitev, hkrati pa tudi tveganje za kršitev temeljnih pravic in svoboščin posameznikov. Med slednje spadata pravica do zasebnosti in pravica varstva osebnih podatkov.
S sprejetjem Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je pričela veljati 25. maja 2018, je evropski zakonodajalec poenotil prej razdrobljeno zakonodajo držav članic. Hkrati je Splošna uredba vpeljala formaliziran postopek ugotavljanja kršitev in stroge varovalne mehanizme v obliki visokih glob za kršitev njenih določb. Visoke globe s poudarkom na splošni prevenciji so postale izrazit prepoznavni atribut Splošne uredbe. Poleg visokih glob dodatno breme za kršitelje predstavlja možnost uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za materialno in nematerialno škodo na podlagi 82. člena Splošne uredbe. Z vidika razvoja sodne prakse so zanimivi predvsem primeri uveljavljanja odškodnine za nematerialno škodo, zato želimo s prispevkom predstaviti institut odškodninske odgovornosti v luči kršitev določb Splošne uredbe in nasloviti nekatera odprta vprašanja.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obvestilo vložnikom vlog za priznanje pravice do odškodnine za škodo na zdravju zaradi cepljenja ali zdravljenja covida-19
>> Znanih je 10 najvplivnejših pravnikov 2022
Končal se je že 22. izbor 10 najvplivnejših pravnikov, ki tradicionalno poteka v dveh delih. Izmed dvajsetih finalistov se je med najvplivnejše uvrstilo deset pravnic in pravnikov (navedeni po abecednem redu), ki so do 15. novembra dobili največ glasov.

Izbor bomo tudi letos sklenili s podelitvijo priznanj, srečanjem z avtorji družbe Lexpera (GV Založba) in okroglo mizo z naslovom Lepa beseda lepo mesto najde, ki jo bo vodil prof. dr. Marko Pavliha.

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Poslanci potrdili spremembe pri preprečevanju pranja denarja
DZ je s 46 glasovi za in enim proti sprejel novelo > zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim se med drugim v slovenski pravni red vnaša pravila glede nadzora izvora premoženja pri politično izpostavljenih osebah in gotovine pri čezmejnem prenosu ter odpravlja nekatere pomanjkljivosti letos sprejetega novega zakona.
>> Odbor nekoliko omilil zaostritev davčne obravnave normirancev
Odbor DZ-ja za finance je pripravil predlog novele zakona o dohodnini, s katero se odpravlja nekatere razbremenitve, potrjene letos spomladi. Opozicija je sicer uspela nekoliko omiliti zaostritev davčne obravnave normirancev.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Revizija v izvršilnem postopku
Revizija je samostojno in izredno pravno sredstvo, ureja pa jo Zakon o pravdnem postopku (ZPP). Z njo se izpodbija pravnomočna sodba, izdana na drugi stopnji, zato se od revidenta zahteva, da obrazloženo in konkretizirano izpodbija te razloge. Gola ponovitev pritožbenih navedb tem zahtevam praviloma ne zadošča in ne more pripeljati do uspeha v revizijskem postopku.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Razveljavitev 50., 51. in 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (odločba US)
V odločbi v zadevi U-I-23/20 z dne 20. oktobra 2022 je Ustavno sodišče zaradi kršitve načela legalitete kot neustavne prepoznalo določbe 50.51. in 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila OZZ). >> Več
>> Določitev višine dodatka za povečan obseg dela in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra
1. decembra se bodo začela uporabljati nova merila za določitev višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve, ki so določena v novi Uredbi o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra. Podaljšan je rok za vlaganje zahtevkov, in sicer izvajalec najpozneje do 20. v mesecu (prej do 10. v mesecu) za pretekli mesec posreduje ZZZS zahtevek za izplačilo dodatka prek UJP-net v elektronski obliki.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 142 – 143
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
Borut Bratina, Dušan Jovanovič:
Odgovornost gospodarskih subjektov za zeleni prehod
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.