Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

November 2023, številka 48 / letnik XXI.

 
>> Financiranje sporov s strani tretjih oseb
Financiranje reševanja sporov s strani tretjih oseb v Sloveniji še ni prav dobro poznano. Gre za koncept, ki tožnikom (posameznikom in gospodarskim družbam) omogoča, da brez stroškov uveljavljajo svoje zahtevke pred sodišči, arbitražami ali drugimi organi.
V primeru uspeha nato osebi, ki je postopek financirala, pripada vnaprej določen delež dosojenega zneska.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
OBVESTILO
     
 
>> Znanih je 10 najvplivnejših pravnikov 2023
Končal se je že 23. izbor 10 najvplivnejših pravnikov, ki tradicionalno poteka v dveh delih. Izmed dvajsetih finalistov se je med najvplivnejše uvrstilo deset pravnic in pravnikov (navedeni po abecednem redu), ki so do 28. novembra dobili največ glasov.

Več o letošnjem izboru

 

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Bruselj odobril 100-milijonsko izplačilo za odpravo posledic poplav v Sloveniji
Evropska komisija je odobrila izplačilo 100 milijonov evrov predplačila iz solidarnostnega sklada EU-ja za obnovo po avgustovskih poplavah v Sloveniji. Slovenija je skupno zaprosila za 400 milijonov evrov, preostanek bo predvidoma izplačan prihodnje leto.
>> Po novem bo študentom omogočeno, da hkrati prejemajo tako Zoisovo kot državno štipendijo
>> Izenačitev standardov za sosežigalnice in sežigalnice prestala prvo obravnavo
>> Ob obravnavi predloga novele zakona o kolektivnih tožbah poziv k njeni ponovni preučitvi
>> Javna komunikacijska in 5G omrežja za hitrejši razvoj v poplavah prizadetih območij
>> Poslanci izvolili štiri člane Državnotožilskega sveta
>> O kandidaturi za člana Državnega sveta že pravnomočno odločeno
>> Obvestilo javnosti z objavo ugotovitev KPK ni upravni akt
>> Sodišče: Vladni uradi v EU-ju lahko prepovejo nošenje verskih simbolov
>> Varstvo osebnih pravic
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Razlaga javnega poziva
Če Upravno sodišče sprejme drugačno razlago zakona ali javnega poziva, kot jo je v svoji praksi sprejel upravni organ ali nosilec javnega pooblastila, to ne pomeni vzpostavljanja nedopustne neenakosti med strankami, temveč kaže na nezakonitost dotedanje upravne prakse.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 233.080 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> V veljavi zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih ukrepov
Veljati je začel zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih ukrepov. Zakon med drugim predvideva povrnitev plačanih glob v postopkih, ki so bili v mandatu prejšnje vlade uvedeni na podlagah, za katere se je izkazalo, da so neskladne z ustavo.
>> Uredba o varnostni dokumentaciji in minimalnih varnostnih ukrepih povezanih subjektov
>> Naknadni pristop Lekarniške zbornice h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (čistopis)
>> Kadrovski pravilnik Banke Slovenije
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 118

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Franci Gerbec:
Primerjalnopravni pregled ureditve etažne lastnine v nekaterih državah članicah Evropske unije
  Maša Kočivnik, dr. Miha Šepec:
Izraba nepretrganega dvotedenskega letnega dopusta – med zakonsko zahtevo in arbitrarnim delovanjem delodajalca
mag. Zoran Dimović:
Dokazni standard verjetnosti v družinskem pravu – ali je podlegel evolucijski emancipaciji feminizma?
  Kristijan Anton Kontarščak:
Kritika spremembe 269. člena ZFPPIPP
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
1. december 2023   Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr)  
 
 
 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.