Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Januar 2023, številka 03 / letnik XXI.
>> Ratio decidendi? Pravna legaliteta sodnih izvedencev
Zakonodaja, ki ureja področje delovanja sodnih izvedencev, sodnih tolmačev in sodnih cenilcev, je od leta 2018 združena v Zakonu o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) ter v Pravilniku o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Predhodno je bilo to področje deloma urejeno v Zakonu o sodiščih (ZS), deloma pa tudi v drugih zakonodajnih aktih, ki so se s časom spreminjali, dopolnjevali in širili glede na potrebe zahtevane ureditve.
Sodni izvedenec, ki ga s sklepom imenuje in postavi pristojno sodišče, ni organ pravne osebe v smislu 148. člena Obligacijskega zakonika (OZ). Ravno tako sodni izvedenci – pravno gledano – ne sodijo ne na področje javnega sektorja ne na področje javne službe. Slučajno (ali namerno) v določenih pogledih zanje veljajo še strožja pravila v primerjavi z ostalimi segmenti pravosodja. Zaradi dvomljive pravne legalitete in vprašljive pravne varnosti sodnih izvedencev se avtor v članku osredotoča na posamezna določila 16.43. in 44. člena ZSICT.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Ustavno sodišče odločilo, da je del zakona o kazenskem postopku neustaven
Zakon o kazenskem postopku je v neskladju z ustavo v delu, ki obsojencu ne omogoča, da v zvezi z vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti predlaga odlog ali prekinitev izvršitve kazni zapora, je soglasno odločilo ustavno sodišče. DZ mora protiustavnost odpraviti v enem letu.
>> Strokovni izpiti za zastopnike za pravice industrijske lastnine
Izpiti za zastopnike za patente ter zastopnike za znamke in modele bodo na Uradu za intelektualno lastnino potekali od 17. do 21. aprila 2023. Pisni in ustni del izpita za patentne zastopnike obsega področje patentov, znamk, modelov in geografskih označb, za zastopnike za znamke in modele pa samo področje znamk, modelov in geografskih označb. Ustni del poleg navedenega obsega za obe vrsti zastopnikov še splošno področje prava intelektualne lastnine in uveljavljanje pravic industrijske lastnine.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembi Družinskega zakonika (DZ-B) (primerjalnik)
S spremenjeno definicijo zakonske zveze ter ureditvijo zunajzakonske skupnosti za istospolne partnerje bodo po spremembah > Družinskega zakonika od 31.januarja partnerji v istospolnih in raznospolnih zvezah izenačeni v vseh pravnih posledicah, ki jih določa zakonik. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 3 – 6
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.