e-bilten  Številka 164, leto 2023, 2. avgusta

 

Sprejet je bil Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOSK-1) za reševanje socialno-varstvenih težav, vključno z financiranjem. Zakon zagotavlja finančno stabilnost in storitve dolgotrajne oskrbe, obvešča obvezno zavarovanje in do 190 milijonov evrov letnega prispevka državnega proračuna. Ureja težave zaradi starajočega se prebivalstva in cilja na centralizacijo oskrbe, krepitev skupnostne oskrbe ter širšo vključenost v oskrbo. Uporabniki institucionalne oskrbe bodo kriti samo nastavitveni del, celotne socialno-varstvene storitve bo pokrila solidarnostna blagajna. Družinski pomočniki se preoblikujejo v plačane oskrbovalce družinskih članov. Implementacija zakona bo postopna, med 2024 in 2025.

Preberite več>>

Izboljšanje dostopnosti in raznolikosti socialnih storitev:  Novela Zakona o socialnem varstvu
Sprejeta novela ZSV-J, bo omogočala pridobivanje sredstev iz evropskih skladov za programe, namenjene preprečevanju revščine in socialne izključenosti. S to spremembo se želi izboljšati dostopnost storitev socialnega varstva in omogočiti dodeljevanje štipendij za študente na področju socialnega varstva. Zakonodajne spremembe bodo podprle ukrepe iz nacionalnega programa socialnega varstva 2022–2030, kot so programi za izboljšanje kompetenc ranljivih skupin, izobraževalne priložnosti za zaprte osebe in spodbujanje socialne vključenosti ranljivih skupin prek kulture. Prav tako novela določa, da socialne službe lahko delujejo v okviru sistema dolgotrajne oskrbe, in razširja storitve, ki jih lahko izvaja Zavod za usposabljanje.

Preberite več>>

 

Novela Zakona o duševnem zdravju: Uskladitev s smernicami nacionalnega programa in Ustavnim sodiščem
Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) ureja sistem zdravstvene in socialno varstvene skrbi za duševno zdravje, vključno z določanjem nosilcev teh dejavnosti in pravicami posameznikov med zdravljenjem v posebej nadzorovanih psihiatričnih bolnišnicah, varovanih oddelkih socialno varstvenih zavodov ter nadzorovano obravnavo. Vlada Republike Slovenije je predlagala novelo ZDZdr, ki sledi Resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje 2018-2028. Novela prav tako usklajuje besedilo zakona z odločbama Ustavnega sodišča Republike Slovenije in z ostalo veljavno zakonodajo.

Preberite več>>

 

Napovednik izobraževanj

 

Izobraževanje “Javna naročila za začetnike” je namenjeno posameznikom ali podjetjem, ki se prvič srečujejo z javnimi naročili. Cilj izobraževanja je zagotoviti osnovno razumevanje postopka javnega naročanja, zakonodaje in pravil ter osnovnih postopkov za prijavo na razpis.

Ključne teme izobraževanja vključujejo:

  • Pomen javnih naročil in njihova vloga.
  • Pravni okvir javnih naročil: pregled zakonodaje in pravnega okvira, ki urejata javna naročila.
  • Vrste postopkov javnih naročil.
  • Pomembnost dokumentacije pri javnem naročanju.
  • Merila za izbiro najboljše ponudbe.
  • Pravna sredstva v primeru nesoglasij.
  • Priprava ponudbe, razumevanje razpisne dokumentacije in drugih relevantnih dokumentov.

Pridružite se nam na izobraževanju in pridobite ključna znanja za uspešno sodelovanje pri javnih naročilih.

Več o izobraževanju>>

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana