Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Maj 2023, številka 22 / letnik XXI.
>> De iure pravice sodnih izvedencev v primeru sodnega kršenja načel prava
Skoraj vsi članki o sodnem izvedenstvu so vezani predvsem na tematiko podajanja smernic sodni veji oblasti, tožilstvu in upravnim organom. Večinoma se ukvarjajo z izbiro primernega izvedenca v sodnem postopku, vsebinskimi in tehničnimi formulacijami oblike izvedenskega dela s posameznega področja in vprašanjem, ali so izvedencu zastavljena prava oz. primerna vprašanja, katerih odgovori v izvidu in mnenju bodo dejansko v pomoč sodnikom ali tožilcem v nadaljnjem dokaznem postopku.
Vsekakor dobrodošlo za sodnike, vendar se pri tem pristopu “top-down” nihče posebej ne ukvarja s pravicami izvedencev pred, med in po dokaznem postopku. Zato bi tudi tej tematiki morala biti posvečena pozornost, zlasti ker te pravne praznine sodna praksa še ni zapolnila. Zaradi navedenega je namen članka prikazati nekatere dileme, ko de facto pride do kršitev nekaterih pravic izvedencev.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o izvrševanju proračunov
Državni svet je s 24 glasovi za in dvema glasovoma proti sprejel odložilni veto na novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. Državni svetniki se med drugim ne strinjajo z odločitvijo o znižanju proračunske rezerve.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Skrbnost dobrega gospodarja
Tožnica bi pred sprožitvijo izvršilnega postopka morala kot dobra strokovnjakinja preveriti toženčeva plačila in nakazane vsote. Ker ni ravnala s skrbnostjo, ki se od nje pričakuje, sama odgovarja za dodatne, zaradi nepotrebno vloženega predloga za izvršbo nastale sodne stroške.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Odprava začasnega zadržanja izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija
Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-479/22 z dne 16. 2. 2023, s katerim je Ustavno sodišče do končne odločitve zadržalo izvrševanje prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 23. člena ter 24. in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22), je prenehal veljati (primerjalnik).
>> Spremembe Poslovnika državnega zbora (primerjalnik)
Državni zbor je 23. maja 2023 sprejel spremembe in dopolnitve H Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1)Spremembe, ki se v bistvenem nanašajo na določbe PoDZ-1 glede razprave o predlogih v zvezi z dnevnim redom in razporejanja neporabljenega časa za razpravo, bodo začele veljati 10. junija 2023. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 58 – 60
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.