Sva Stric Pabai in Stric Paul iz staroselskega ljudstva Guda Maluyligal iz severne Avstralije.

Naša skupnost se na prvi bojni črti bori s podnebno krizo.

Vsako leto se gladina morja dvigne in ogrozi naše domove. Slana voda poplavlja naše vrtove, zato ne moremo gojiti hrane; okolje za lov in ribolov sta se spremenila; erozija je poškodovala naše svete kulturne kraje in grobovi naših prednikov bodo kmalu pod vodo.

Brez ukrepanja bomo izgubili naše domove in našo kulturo. Postali bomo prvi podnebni begunci v Avstraliji.

 

Ampak mi se borimo. Sprožili smo zgodovinsko tožbo proti avstralski vladi, ker ni sprejela ustreznih podnebnih ukrepov. Če zmagamo, bi lahko sodišče vladi naložilo, naj stori več za zaščito naših otoških domov s hitrim zmanjšanjem emisij ogljika v skladu z najboljšo razpoložljivo znanostjo.

Naš primer bo vzor za vse skupnosti v Avstraliji, Pacifiku in drugod po svetu. Želimo, da so vsi varni. Pri nas rečemo »mura kalmel sipa«, kar pomeni bodimo enotni.

Vaše besede nam bodo dale upanje in energijo, da še naprej ščitimo našo kulturo in življenja. Pridružite se nam in pozovite avstralsko vlado, naj zaščiti naše domove.

Podpišite peticijo in pozovite avstralsko vlado, naj sprejme nujne podnebne ukrepe.

Hvala.

Stric Pabai in Stric Paul

 

STRIC PABAI IN STRIC PAUL STA DEL NAŠE AKCIJE PIŠEM ZA PRAVICE
Z ENIM KLIKOM NAENKRAT PODPIŠITE VSEH 10 PETICIJ