Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

April 2023, številka 16 / letnik XXI.

 
>> O pričakovanju zasebnosti na posameznikovih smeteh
Ob vse večjih poudarkih evropskega prava na varovanju ustavnopravne pravice do zasebnosti se evropski pravni prostor presenetljivo nikoli ni soočal s problematiko zasebnosti, ki jo (lahko) posameznik pričakuje na zavrženih smeteh.
Pri teorijah in obširni sodni praksi o tem, kaj vse o posamezniku lahko izdajo lokacijski podatki, prometni podatki ob uporabi spleta in prekomerno zbiranje osebnih podatkov, je smiselno primerljiva in očitno pozabljena količina informacij, ki jih o posamezniku izda ena sama vreča njegovih smeti.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2022
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu
Poslanci Državnega zbora so z 61-imi glasovi za sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu. Cilj predlaganih rešitev je, da se s čim manj spremenjenimi kapacitetami sodnega sistema poveča učinkovitost delovanja in odločanja v upravnem sporu. DZ je po vetu zakona o tujcih drugič podprl novelo zakona o tujcih.
>> Ali vaše spletišče izpolnjuje zahteve glede dostopnosti?
Inšpektorat za informacijsko družbo je pretekli teden zavezancem po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij poslal obvestilo o zakonski obveznosti glede spletnih objav na njihovem spletišču s pozivom k izjasnitvi ali njihovo spletišče izpolnjuje zahteve glede dostopnosti.
>> Ponovna obveznost izročanja izdanega računa
>> Vodenje evidenc delovnega časa po novem
>> Aprilski sveženj kršitev
>> Načelo zakonitosti in uporaba analogije v kazenskem pravu
>> Pri pravno vezanih odločitvah poslovodja nima polja proste presoje
>> Posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj
>> Po štirih letih spet sklenjena kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

 

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Začasni skrbnik zapuščine
Zapuščinsko sodišče v primerih, predvidenih v 131. členu > Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega skrbnika zapuščine, ki v imenu dedičev toži ali je tožen, da izterjuje terjatve in izplačuje dolgove ter sploh zastopa dediče. Iz namena instituta skrbnika zapuščine izhaja, da naj bi to nalogo opravljala oseba, ki bo nepristransko zastopala vse dediče.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 227.760 judikatov slovenskih sodišč

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Uredba o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Najvišja dovoljena mesečna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja znaša 35,67 eura in velja za zavarovalnice, ki v Republiki Sloveniji izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje v skladu z 61. in 62.b členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bila dodana v Uredbo o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (primerjalnik).
>> Nove določitve cen električne energije in zemeljskega plina
>> Spremembe Sklepa o obravnavanju in varovanju tajnih podatkov v Državnem svetu RS (primerjalnik)
>> Prenehanje veljavnosti Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
>> Pristop h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti RS
 
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
mag. Andrej Ferlinc:
Med vzročno zvezo in prepovedjo objektivne odgovornosti v kazenskem pravu
  mag. Aljoša Polajžar:
Prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti pri izbiri delavca po podjemni pogodbi
Zoran Skubic:
Turisti, ki so sklenili paketno potovanje, so upravičeni do “pandemičnega” popusta
  dr. Dušan Štrus:
Začetek odpravljanja protiustavnosti volilnih sporov v Sloveniji
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.