Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Junij 2023, številka 23 / letnik XXI.
>> Ali je prvi stavek drugega odstavka 71. člena ZDDPO-2 v nasprotju s pravom EU?
Slovenski davčni organ lahko določene transakcije slovenskega davčnega zavezanca (pravne osebe ali stalne poslovne enote) s svojo matično družbo iz druge države prekvalificira v prikrito izplačilo dobička in obdavči z davčnim odtegljajem.
Načeloma bi bilo takšno prikrito izplačilo dobička znotraj EU oproščeno plačila davčnega odtegljaja, upoštevaje Direktivo 2011/96/EU, a je slovenski zakonodajalec v drugem odstavku 71. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) izrecno določil, da prikrita izplačila dobička kot posledica neskladnosti s pravili o transfernih cenah niso deležna ugodnosti po Direktivi. Predmetni prispevek je namenjen analizi te problematike.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Metodologija za oceno učinkov predpisov na različna družbena področja
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Slovenijo je v prvem krogu volitev za nestalno članico Varnostnega sveta OZN podprlo 153 držav
Slovenija je bila v New Yorku izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov za obdobje 2024-2025. Kandidirala je za sedež v vzhodnoevropski skupini, ki ima 23 držav članic, poleg Slovenije pa so bile za obdobje 2024-2025 kot nestalne članice izvoljene še Alžirija, Sierra Leone, Republika Koreja in Gvajana. Izmed naštetih je bila Slovenija edina država, ki je imela protikandidatko, in sicer Belorusijo.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja
Postopek odpusta obveznosti lahko teče le znotraj postopka osebnega stečaja. Če je postopek že končan, stečajni dolžnik pa se zoper končanje postopka osebnega stečaja ni pritožil, zdaj ne more več zahtevati razveljavitve klavzule pravnomočnosti sklepa o ustavitvi postopka odpusta obveznosti in se zoper sklep pritožiti.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG)
V zadnjem uradnem listu objavljen Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, ki začne veljati 21. junija in v naš pravni red prenaša Direktivo 2014/94/EU, med drugim določa pravila za načrtovanje nacionalnega okvira politike za razvoj infrastrukture za alternativna goriva v prometu ter cilje za vzpostavitev zadostne infrastrukture za alternativna goriva v prometu za cestna vozila, mirujoče zrakoplove in plovila. Spreminja tudi nekatera določila Zakona o dajatvah za motorna vozila (od 1. junija 2024) ter določa prenehanje uporabe Uredbe o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu.
>> Obvezna razlaga 7. člena Aneksa št. 14 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
Namen strank podpisnic Aneksa št. 14 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija je bil zagotovitev posebnega varstva zaposlenih v primerih finančnega kolapsa javne radiotelevizije in v posledici masovnega odpuščanja delavcev. Vsebina 7. člena aneksa določa višino odpravnin in pogodbenih kazni za take primere in se ne uporablja in ne velja za vodstvene ali vodilne delavce, kot jih določa 41. člen Statuta RTV Slovenija, saj se pogodbene stranke o višini odpravnin zanje niso dogovarjale.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 61 – 62
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
DOBRO JE VEDETI
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.