Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Januar 2024, številka 01 / letnik XXII.
>> Ali je čas za slovo od posebnega davka na določene prejemke?
Zakon o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP) je 1. januarja 1994 uvedel obveznost plačevanja davka v zvezi z izplačili na podlagi podjemnih pogodb oz. pogodb o delu. V preteklih skoraj tridesetih letih se koncept davka ni spremenil, v teoriji in praksi pa se postavlja vprašanje, ali je cilj, ki ga je zakon ob sprejetju zasledoval, sploh še utemeljen.
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Podjetje in delo, 2023/8
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Obvezni zdravstveni prispevek
1. januarja 2024 je bil namesto prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja, ki se je s koncem leta ukinil, uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Navedeno pomeni, da je košarica pravic po novem krita v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki pa ima dva vira – dosedanji prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje in novi – obvezni zdravstveni prispevek.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Stvarna služnost
Kadar po vzpostavitvi enakega lastninskega stanja na služeči in gospodujoči nepremičnini ti nepremičnini spet prideta v last različnih lastnikov tako, da lastnik služeče nepremičnine postane slaboverna oseba, je preživetje priposestvovane, nevpisane in očitne stvarne služnosti odvisno od tega, ali je »združeni« lastnik izrazil izrecno in nepogojno voljo po njenem prenehanju.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS)
Dne 23. decembra se je uveljavil Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS). Njegov glavni namen je zagotoviti mehanizme za kakovostno in hitrejšo obnovo po poplavah 4. avgusta 2023, zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami ter trajno ureditev in razvoj. >> Več
>> Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS)
V Državnem zboru je bil 22. decembra po nujnem postopku sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki posega na različna področja: od zagotavljanja stabilnosti delovanja zdravstvene blagajne, povečanja dostopnosti do zdravstvenih storitev na primarni ravni, podaljšuje pa se tudi število dni bolniške odsotnosti delavcev, za katere mora plačati delodajalec. >> Več
>> Spremembe zakonov
V Uradnem listu RS, št. 133 so bile objavljene spremembe Gradbenega zakona (primerjalnik), Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (primerjalnik), Zakona o kolektivnih tožbah (primerjalnik; >> Več) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (primerjalnik).
>> Drugi novi predpisi: UL št. 130 – 136
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
DOBRO JE VEDETI
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.