Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Maj 2022, številka 21 / letnik XX.
>> Ali storilec, ki dviguje denar z ukradeno kartico, goljufa ali krade?
Iz nekoliko starejše slovenske sodne prakse je znan diferenciran pristop: ko je storilec z ukradeno bančno kartico dvigoval na bankomatu, je bilo to označeno za tatvino, ko je z ukradeno plačilno kartico plačeval v prodajalni, pa za goljufijo. S pravno označbo teh dvigov in nakupov se je Vrhovno sodišče ukvarjalo v več judikatih, zanimivi pa so bili tudi za teoretično razpravljanje o tem, ali storilec, ki dviguje denar ali plačuje z ukradeno kartico, goljufa ali krade.
Še preden je bila o tem vprašanju rečena zadnja beseda, se je vmešal zakonodajalec in predvidel uporabo tretje možnosti, s tem ko je v zadnji noveli Kazenskega zakonika (KZ-1I) dodal novo izvršitveno obliko zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva (drugi odstavek 246. člena KZ-1).

 

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Presoja ustavnosti materialnega položaja sodnikov
Ustavno sodišče je v sklepu U-I-70/21 odločilo, da Slovensko sodniško društvo in sedem drugih sodnikov ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev pobude za oceno ustavnosti določb zakonov, ki urejajo materialni položaj sodnikov. Ustavno sodišče je zato njihovo pobudo zavrglo.
>> Ali delodajalec lahko zahteva razčlenjen račun za službeni telefon?
Zaposleni delavec se odloča za službeni telefon in ga zanima, ali lahko delodajalec zahteva razčlenjen račun za njegovo službeno telefonsko številko, na katerem so vidni podatki klicateljev in dolžine klicev.
>> Kako prepoznati oderuško pogodbo?
Najem kredita pogosto predstavlja za podjetja nujni predpogoj za začetek poslovanja, za razširitev poslovanja ali pa za reševanje težav, v katerih se je podjetje znašlo. Predvsem v slednjih primerih, ko torej podjetjem ali samostojnim podjetnikom (že) teče voda v grlo, postanejo še posebej ranljivi za kredite, ki so po svoji naravi oderuški.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife – primerjalnik spremenjenega besedila
Novela, ki bo začela veljati 5. junija, med drugim spreminja prilogo, kjer so posamezne odvetniške storitve določene s številom točk (posebni del odvetniške tarife). Bistveno je spremenjen 7. člen (primerjalnik besedila), ki na novo določa zvišanja vrednosti storitev za zastopanje več strank v različnih postopkih pred sodišči in podobnih postopkih ter zvišanje skupne vrednosti storitve pri uporabi tujega jezika, kar velja le za obračun storitev med odvetnikom in stranko, ne pa tudi za odmero, ki jo opravi sodišče ali drug organ.
>> Uredba o pomožni policiji
Nova uredba, ki bo začela veljati 4. junija, podrobneje določa način popolnjevanja pomožne policije in izvajanja nalog, merila za izbor kandidatov, vrste in način usposabljanja, višino in pogoje za plačilo pripravljenosti ter plačila za opravljeno delo, nadomestila, povračila stroškov ter druge prejemke, odsotnost, pravice in dolžnosti pomožnih policistov in kandidatov za pomožne policiste.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 70 – 72
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Novinarsko poročanje o kaznivih dejanjih
Revizijsko sodišče se je v zadevi II Ips 96/2021 srečalo z vprašanjem, do kod sega meja dopustnega poročanja medijev o storjenih kaznivih dejanjih in kakšno je dolžnostno ravnanje novinarjev v teh primerih. Velja namreč načelno izhodišče, da morajo novinarji venomer tehtati med interesom javnosti po pridobitvi določenih informacij ter pravicami obdolžencev, v katere z objavljenimi prispevki posegajo.
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
dr. Peter Jambrek, Hana Šanca, Nika Blaznik:
Ustavna spornost zakona o visokem šolstvu
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.