1. mednarodni festival DRUGAJANJE
    v petih mestih!
  2. ̶17. november 2023
    Celje, Ljutomer, Nova Gorica, Ptuj

    23. in 24. januar 2024
    Maribor

Drugajanje je festival namenjen prvenstveno mladim, ki ga zavod Bunker pripravlja v sodelovanju s srednjimi šolami in lokalnimi kulturnimi organizacijami.
Začel se je kot sodelovanje z II. gimnazijo Maribor, lani prerasel še v sodelovanje z Gimnazijo Nova Gorica in Gimnazijo Ptuj, letos pa se širi tudi na Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer ter na Hišo kulture Celje.

Letos bo festival potekal v dveh delih – novembra 2023 bo festival potekal v Celju, Novi Gorici, Ljutomeru in na Ptuju, januarja 2024 pa še v Mariboru.

Želja festivala je preseči centralizacijo sodobne uprizoritvene umetnosti v Ljubljani, v neposredno bližino srednješolk in srednješolcev pripeljati sodobno mednarodno produkcijo ter jih povezati v skupni festivalski izkušnji obiska žanrsko raznolikih predstav.

  1. Drugajanje ima poleg uprizoritvenega močan tudidelavniški del, kjer bodo srednješolke in srednješolci spoznavali različne prvine gledališča, njegove teatrološke in kritiške umestitve, sodobni ples, likovne poudarke ter filmsko režijo, saj sodelujemo tudi z različnimi oddelki umetniških gimnazij, ki se usmerjajo v področja gledališča, filma in likovne umetnosti.

Predstave 22. Drugajanja, ki bodo večinoma gostovale kar na srednjih šolah, so žanrsko raznolike in tako predstavljajo formate kot so gledališki esej (Neja Tomšič & Nonument Group:KroginGregor Moder: Antigona), dokumentarno gledališče (Silke Huysmans in Hannes Dereere / Campo: Iz globine), snovalno gledališče (Karolína Kotrbová, Gašper Lovrec, Filip Mramor, Jernej Potočan, Domen Novak: 410 kilometrov), avdio performans (Tim Etchells, Ant Hampton: Iz merila), zvočni kolaž (Nuša Komplet Peperko, Urška Majcen, Nuša Ofentavšek: Roza) ali artist talk (Lea Kukovičič: Forsale). Tematsko se lotevajo globokomorskega rudarjenja, položaja umetnosti v kapitalistični ekonomiji, družbenih in arhitekturnih sprememb javnih površin, feminističnega boja ter nenazadnje ljubezni, meja in filozofskih vprašanj, ki tarejo človeštvo že od antične Grčije.

Čeprav bo velik del Drugajanja namenjen srednješolkam in srednješolcem sodelujočih gimnazij, ostaja večina predstav odprtih za zunanje občinstvo. Z veseljem torej vabimo vsakogar, da se nam pridruži na Drugajanju v kateremkoli od petih mest in si ogleda predstave. Z izjemo večernih predstav v Celju so vstopnice brezplačne, nujna pa je predhodna rezervacija na info@bunker.si ali 051 269 906.

 

IZ UVODNIKA K 22. DRUGAJANJU: 
“Ime Drugajanje je sicer nastalo iz besedne navezave na II. gimnazijo Maribor, kjer se je festival v sodelovanju z zavodom Bunker pred 21 leti začel, vendar danes, ko se festival širi še v druga mesta, odpira nove pomenske povezave – denimo pojem Drugega, ki konstitutivno oblikuje Jaz s tem, da mu nastavlja zrcalo. Nemalokrat se v takšno pozicijo zrcala družbi Jazov postavlja prav gledališče ali bolje rečeno uprizoritvene umetnosti, saj sodobna produkcija velikokrat uhaja klasičnim formatom in zvrstnim predpisom. Tako tudi na Drugajanju, ki želi sodobno uprizoritveno umetnost približati mladim, najdemo raznolike in netipične formate uprizoritev. Denimo gledališki esej, kakor bi lahko opisali Antigono Gregorja Modra in Krog Neje Tomšič, artist talk Forsale Lee Kukovičič, avdio performans Iz merila Anta Hamptona in Tima Etchellsa ter snovalni in dokumentarni predstavi 410 kilometrov Filipa Mramorja ter Iz merila Silke Huysmans in Hannesa Dereereja.”

 

Celoten program festivala je objavljen tudi na

BUNKERJEVI SPLETNI STRANI.

 

Pripravljena besedila o 22. Drugajanju, grafično podobo ter fotografije predstav s pripisanim avtorstvom lahko najdete tule.

Za dodatne informacije ter brezplačne vstopnice nam lahko pišete na info@bunker.si ali pokličete na 041 885 380.

Organizacija: Bunker, Ljubljana

Partnerske šole: II. gimnazija Maribor, Gimnazija Nova Gorica, Gimnazija Ptuj in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
V sodelovanju s: Hiša kulture Celje
Drugajanje je omogočilo: Ministrstvo za kulturo RS