Obveščamo vas, da mestni svetnik Igor Jurišič ni uspel s tožbo in zahtevo za izdajo začasne odredbe zoper postopek sprejemanja Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor.

Upravno sodišče Republike Slovenije je s sklepom zavrglo tožbo in zahtevo za izdajo začasne odredbe zaradi javne razgrnitve in javne obravnave prostorskega akta, saj gre za postopek sprejemanja splošnega pravnega akta, to je odloka Mestnega sveta Mestne občine Maribor. Kot je pojasnilo upravno sodišče, ni mogoče izpodbijati sprejemanja odloka kot splošnega pravnega akta v upravnem sporu. Iz tega razloga tudi ni ugodilo zahtevi za izdajo začasne odredbe, da se zadrži odločanje Mestnega sveta Mestne občine Maribor o Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Maribor. Kot je še pojasnilo upravno sodišče, je bilo mestnemu svetniku Igorju Jurišiču z odgovorom Sektorja za urejanje prostora podano zgolj obvestilo o postopku sprejemanja občinskega prostorskega akta. S tem ni ovir za nadaljevanje postopka sprejemanja Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor.

Dodajamo še, da župan MO Maribor Saša Arsenovič in celotna skupina, ki pripravlja in vodi postopek sprejemanja OPN MO Maribor, ves čas podpira sprejetje OPN, ki je potreben za nadaljnji razvoj mesta.

Lep pozdrav,

 

Odnosi z javnostmi

Kabinet župana

Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor