»Zamik sprejema Proračuna Mestne občine Maribor za 14 dni je koristen za Maribor«

Mestni svet Mestne občine Maribor je na predlog mestnega svetnika SDS g. Franca Kanglerja potrdil sklep, s katerim se odločanje o proračunu prestavi za 14 dni.

Glede na to, da je župan na sami seji pojasnil, da je bilo vse dogovorjeno in da za to ni nobene potrebe, sem dolžan javnosti pojasniti, zakaj smo se v Stranki mladih – Zeleni Evrope odločili podpreti ta zamik.

Odlok o Proračunu Mestne občine Maribor je namreč edini odlok, ki ga lahko predlaga zgolj župan in ne mestne svetnice oziroma mestni svetniki, enako pa velja tudi za spremembe tega odloka (rebalans). Mestne svetnice in mestni svetniki imamo tako zgolj to eno možnost, da lahko vplivamo na vsebino proračuna.

Informacija, da smo se o proračunu kar štirikrat pogovarjali, seveda drži, težava pa je v tem, da v vseh teh pogovorih ni bilo nikdar posluha za kakšne večje spremembe oziroma je župan pogojeval spremembe s krčenjem sredstev na kateri od drugih ključnih postavk, ali pa želel sredstva iskati v podražitvah (oziroma zmanjšanju subvencij v vrtcih), podaljševanju plačljivega parkiranja in podobno.

Mestne svetnice in mestni svetniki smo tako le stežka uspeli z določenimi amandmaji; Stranka mladih – Zeleni Evrope je tako na primer predlagala, da sredstva, ki so bila na postavki projektiranje in obnova starega mestnega jedra prenesemo na Narodni dom s Festivalom Lent, KS Kamnica in za preplastitev dotrajanih občinskih cest.

Glavni razlog za prestavitev odločanja pa je bil predlog županovega amandmaja, da skoraj pol milijona evrov prenese s postavke »Stroški obresti dolgoročnih kreditov« in jih nameni za sklenitev pogodbe z NK Maribor.

 

Pri tem seveda ne oporekam, da je takšna pogodba z NK Maribor neprimerna ali sporna, zelo sporno pa je dejstvo, da do seje (30.1.2024) v proračunu ni bilo sredstev za vsebine mestnih svetnic in svetnikov, kot na primer obnova dotrajanih vrtcev, ali pa so bili pogojevani s podražitvami, sredstva za sklenitev te pogodbe v višini skoraj pol milijona evrov pa so se našla dobesedno čez noč.

Dodatno nas skrbi dejstvo, da je bilo na moje vprašanje, ali lahko znižanje stroškov obresti pojasnijo s kakršnim koli dokumentom iz banke povedano zgolj, da bodo stroški obresti verjetno nižji, ker se napoveduje znižanje Euriborja oziroma pribitka na Euribor.

Tako smo mestne svetnice in mestni svetniki spoznali, da se kar pol milijona rezerve brez težav najde v proračunu takrat, ko dodatno porabo predlaga župan, ko pa na primer iščemo zgolj 7.500 € za delovanje KS Kamnica, pa takšnih sredstev ni.

 

Dejstvo, da se v proračunu lahko brez težav najde dodatnih pol milijona evrov kaže na to, da so bila vsa usklajevanja neiskrena, mestne svetnice in mestni svetniki pa smo žal verjeli županu, da sredstev za nujne stvari v proračunu pač ni.

Prav zato smo želeli z zamikom odločanja dodobra preveriti, kje se v proračunu še »skrivajo« dodatna prosta sredstva in jih nameniti za tiste najbolj nujne stvari, kot so obnova šol in vrtcev, obnova dotrajanih cest in podobne stvari, s katerimi bomo mestni svetniki in mestne svetnice izboljšali kakovost življenja in bivanja v Mariboru.

S spoštovanjem,

Igor Jurišič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope