e-bilten  Številka 155, leto 2022, 16. novembra

 

Zakaj in kako pomagati zaposlenim pri blaženju posledic ekonomske draginje?

Dickensovi časi, ko je bila vloga podjetji zgolj ustvarjanje in kopičenje dobička, so stvar preteklosti. Podjetja želijo pozitivno vplivati na družbo in čedalje več jih kot svoji ključni vrednoti navaja »pozitiven družbeni učinek« in »trajnostni razvoj«.

Tak trend je opazen tudi pri nas. Podjetja se ob trenutni ekonomski draginji obračajo na nas z vprašanji, kako lahko pomagajo zaposlenim pri blaženju njenih posledic, hkrati pa želijo ohraniti dober finančni položaj.

Preberite več>>

Kaj prinaša novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih? 

Z namenom povečanja otrokove koristi je bila predlagana novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2019/1158. Med drugim brez znižanja obstoječih ugodnosti uvaja spremenjeno ureditev očetovskega in starševskega dopusta ter nov način določanja denarnega nadomestila in spreminja rok za uveljavljanje oziroma podaljšanje nekaterih pravic.

Preberite več>>

Kako uveljaviti pomoč po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)?

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe in gospodarska interesna združenja, ki so organizirani po ZGD-1, ZZad, ZGZ, ZZ, ZRSin in ZDru-1 ter so registrirani v RS za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. 11. 2021, razen tistih, ki imajo na dan 31. 10. 2022 kot glavno dejavnost v skupini K po SKD registrirane finančne in zavarovalniške dejavnosti.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana