V Prešernovem gledališču Kranj bodo med 8. in 12. septembrom gostili pomembno srečanje mednarodne mreže The Fence.

To bo že 31. kongres mreže, ki združuje več kot 250 dramatikov in dramatičark ter producente in producentke dramskih del iz več kot 50 držav z vsega sveta, obenem pa bo ta neprofitna organizacija na srečanju obeležila dvajseto obletnico svojega delovanja.

The Fence namreč že dve desetletji skrbi za uveljavljanje dramskih ustvarjalcev in ustvarjalk ter njihovih umetniških praks, spodbuja raznolikost, mobilnost prek nacionalnih meja in infrastrukturnih omejitev.

Prešernovo gledališče z organizacijo mednarodnega srečanja sledi svoji želji in poslanstvu: spodbujati razvoj in prepoznavnost slovenske dramske pisave v širšem kontekstu, tudi zunaj pomladnega termina Tedna slovenske drame.

Med dejavnosti srečanja so v sodelovanju z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije uvrstili tudi celodnevno izobraževanje tujih in slovenskih ustvarjalcev, kar bo izredna priložnost za mednarodni stik, izmenjavo praks in izkušenj, povezovanje ter iskanje možnosti za vzpostavitev za dramsko ustvarjanje bolj spodbudnega okolja. Poleg problematike lokalnega kulturnega polja bodo v ospredju zlasti vprašanja žanrskega pisanja (komedija, muzikal), reprezentacija marginaliziranih in manjšinskih skupin, literarni in dokumentarni viri pisanja, krstno uprizarjanje in načini produkcije novih besedil, financiranje prevodov in mednarodne promocije.

Obenem bo povezovanje s predstavniki sorodnih evropskih institucij za Prešernovo gledališče priložnost, da začne pripravljati obsežnejši evropski projekt Dramatika manjših evropskih jezikov, ki bo poskušal odgovoriti na številne izzive v zvezi z mednarodno navzočnostjo in mobilnostjo dramskih del v manjših evropskih jezikih.

Srečanje je podprlo Ministrstvo za kulturo, Prešernovo gledališče Kranj pa ga organizira v sodelovanju z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije.

Za več informacij se lahko obrnete na pomočnika direktorja PGK, Roka Bozovičarja (rok.bozovicar@pgk.si).

 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE

Glavni trg 6, 4000 Kranj

Tel.: +386 (0)4 280 49 18

Tel: + 386 (0)51 30 20 18

e-mail: info@pgk.si

web: www.pgk.si