Pred meseci smo odprli vprašalnik in ljudi spraševali o stiskah, povezanih z draginjo. Strah pred nezmožnostjo plačevanja položnic in skrb pred naraščanjem cen šolske prehrane sta bili najpogosteje izraženi skrbi. Ko smo začeli preučevati sistem zagotavljanja šolske prehrane smo ugotovili, da je zagotavljanje šolskega kosila urejeno zelo slabo. Trenutno je “urejeno” kot tržna dejavnost, cene so različne, število otrok, ki potrebujejo šolska kosila, vedno večje, cenzus za subvencioniranje pa jih dosega vsako leto manj – niti tiste družine ki živijo pod pragom tveganja revščine ne.

Zato smo pripravili dva zakona, s katerimi zagotavljamo pravico do šolskega kosila za vse otroke, družine razbremenjujemo največjega stroška povezanega z osnovno šolo in korak k udejanjanju zares brezplačne osnovne šole v kateri otroci ne bi bili stigmatizirani zaradi socialnega položaja svoje družine.

V sredo, nekaj dni pred začetkom zbiranja podpisov, smo ugotovili, da je v zakonodajno obravnavo predlog o brezplačni šolski prehrani vložila tudi stranka SDS. V njem predlagajo brezplačna kosila in brezplačne malice za vse osnovnošolce in vse srednješolce.

Nenadno navdušenje SDS nad brezplačnimi šolskimi kosil in celo malicami nas sicer malo preseneča. Tega namreč niso niti predlagali niti sprejeli v obdobju dveh let, ko so bili na oblasti in bi to zlahka storili. Vseeno pa nas njihove nove politike veselijo. Vedno trdimo: manj sovraštva, korupcije, razgradnje socialne države in prevzemanja institucij in več javnega šolstva, zdravstva in skrbi za okolje in dostojno prihodnost vseh.

Ker nikoli ne delujemo politikantsko, ker si želimo le lepšega in pravičnejšega sveta, ter v družbi izboljšati ogromno stvari, smo predlog natančno preučili in si postavili kriterije na podlagi katerih bomo sprejeli odločitev o nadaljevanju naše kampanje.

Naši kriteriji so jasni: če SDS vpeljuje kosila kot pravico, prepoveduje outsourcing zagotavljanja prehrane in stvari ureja sistemsko, bomo predlog podprli in se lotili druge kampanje.

Žal ugotavljamo, da je njihov predlog vsebinsko in formalno slab in se ga tudi v zakonodajnem postopku ne bi dalo popraviti na ustrezen način: Šolskega kosil ne vpeljuje kot pravico za vse otroke. Ne zagotavlja obrokov za otroke, ki imajo medicinsko predpisane diete Še naprej dopušča outsourcing zagotavljanja šolske prehrane. .

Natančneje:

1. Zahtevamo, da so brezplačna šolska kosila pravica učencev in učenk v osnovni šoli, tako kot na primer prevoz v šolo. To pomeni, da je njeno uresničevanje zagotovljeno pod enakimi pogoji in kjerkoli v Sloveniji vsem učencem in učenkam, tudi tistim, ki imajo medicinsko predpisane diete. Predlog poslank in poslancev SDS pravice do šolskega kosila ne določa, prav tako zagotavljanje medicinsko predpisanih dietnih obrokov po njihovem predlogu ni obvezno, ampak je določeno kot del dodatne, tržne ponudbe. V konceptualnem smislu je zakon SDS torej neustrezen.

2. Z našim predlogom dolgoročno ukinjamo outsourcing ponudnikov šolske prehrane, kot je npr. Sodexo. Trenutno se kosila namreč zagotavljajo kot tržna dejavnost, izvajanje katere se lahko prepusti zunanjim izvajalcem, katerih cilj je seveda ustvarjanje dobička. Predlog SDS možnost outsourcinga še naprej ohranja. Mi pa zahtevamo, da se šolska kosila zagotavljajo kot javna služba v javnem interesu in niso več podvržena zakonitostim prostega trga, ki znižuje kvaliteto prehrane(to je povezano tudi s tem, koliko hrane v šolah ostane), in negativno vpliva na raven delavskih pravic kuharjev in kuharic.

3. Z našim predlogom smo se stvari lotili poglobljeno, sistematsko in čim bolj dosledno. Zato smo podali predloga za spremembo, ne enega, ampak dveh zakonovZakona o osnovni šoli, kjer opredeljujemo pravico do brezplačnega kosila, in Zakona o šolski prehrani, kjer udejanjanje pravice tehnično urejamo.

Zato se v ponedeljek (5. 9. 2022) odpravljamo na ulice mest in vasi in začenjamo z zbiranjem podpisov za naša zakona, ker verjamemo, da je participacija državljanov in državljank neposreden del vsake demokratične družbe in verjamemo v idejo brezplačnega javnega šolstva, za vse otroke in da je treba vsakemu otroku zagotoviti topl obrok.

Samo skupaj nam lahko uspe. Več informacij o zbiranju podpisov vam posredujemo v prihajajočih dneh. Želimo vam lep konec tedna.

Lep pozdrav,

Inštitut 8. marec