Za Odprt, Povezovalen in Neustavljiv Maribor

Slogan, ki smo ga izbrali za kampanjo na lokalnih volitvah v Mariboru namenoma izhaja iz kratice OPN, kar sicer pomeni Občinski prostorski načrt, saj smatramo, da je to tudi ena ključnih prioritet v mandatu 2022 – 2026, seveda ob končni rešitvi največjega izziva Maribora – prenizkega državnega financiranja za naloge, ki smo jih dolžni opravljati.

Na oboje opozarjamo že nekaj časa; na »podfinanciranje« v višini vsaj 20 milijonov € letno s predlogi vodstvu občine opozarjamo že od februarja 2020, a žal neuspešno. Na OPN, ki niti pravno, niti vsebinsko in niti strokovno ne predstavlja dokumenta, ki bo si ga Maribor želel in zaslužil pa aktivno opozarjamo v sodelovanju z najvišjimi strokovnimi avtoritetami, ki jih mesto in Slovenija premoreta.

Poleg teh dveh strateških prioritet bomo v ospredje postavili še tri prioritete;

  1. Spodbujanje prehranske in energetske samooskrbe, da bomo pripravljeni na naslednje zime.
  2. Energetska in siceršnja obnova vrtcev, osnovnih šol ter zdravstvene, športne in druge

občinske infrastrukture vključno z obnovo dotrajanih cest, pločnikov in kolesarskih poti. Tudi izven ožjega mestnega središča.

  1. Optimizacija in posodobitev javnega potniškega prometa ter ureditev prevoznosti

cest s ciljem čim manjše porabe časa in obremenjevanja okolja.

V mandatu 2022 – 2026 bomo Enakopravno obravnavali vse dele mesta. Vsem bomo prisluhnili. Nikogar ne bomo pozabili.

Ljudem ne bomo jemali ničesar preden ne zagotovimo vsaj enakovredne alternative. Tako ne bomo zapirali cest in ukinjali parkirišč, preden ne ponudimo alternative, tako z novimi prometnicami in parkirišči, kot učinkovitim javnim prevozom.

Maribor bo postal sodobno mesto s ciljem zmanjšanja odpadkov (oziroma v smeri ZERO WASTE) in ne s sežigalnico.

Za konec pa – zakaj si upamo nastopiti s sloganom Za Odprt, Povezovalen in Neustavljiv Maribor?

S sestavo list za mestne četrti, krajevne skupnosti in za mestni svet, na kateri imamo 45 kandidatk in kandidatov dokazujemo, da imamo najbolj odprto in povezovalno listo, vsem pa je skupna skrb za okolje in trajnostni razvoj Mestne občine Maribor. Tako imamo na listah tiste, ki so v mestu pustili neizbrisen pečat in bili celo nagrajeni z Zlatim grbom Maribora, tiste, ki aktivno spreminjamo Maribor na bolje ter tiste, ki svojo pot šele začenjajo. Na listah imamo tako priznane športnike, kulturnike, podjetnike, vidne predstavnike Romske skupnosti ter drugih manjšin, aktivne podpornike lokalne prehranske samooskrbe, umetnike ter raziskovalce – magistre in doktorje znanosti.

V mandatu 2022 – 2026 se nameravamo izogibati izbiram »ali – ali« vse dokler lahko izberemo »in – in«.

Maribor je lahko neustavljiv le, če odprt za vse, ki lahko živimo drug ob drugem, brez izključevanja. Tako pešci, kolesarji in vozniki. Tako mladi in tisti manj mladi. Tako poslovneži, kot delavci. Tako športniki, kot umetniki. Tako bogatejši, kot tisti s skromnimi prihodki. Seveda pa tudi na invalide ne bomo pozabili. Skratka vsi, ki živimo v Mestni občini Maribor.

Prav za takšen Maribor, ki ga bo lahko prav vsak vzel za svojega, se bomo v obdobju 2022 – 2026 zavzemali kandidati na listah Stranke mladih – Zeleni Evrope in županski kandidat Igor Jurišič.

 

Le v takšen Maribor bomo lahko privabili nove mlade raziskovalce, znanstvenike, športnike in umetnike ter ohranili tiste Mariborčanke in Mariborčane, ki so bili do sedaj primorani iskati priložnosti drugje.

Igor Jurišič,

Kandidat za župana Maribora in nosilec liste Stranke mladih – Zeleni Evrope za Mestni svet in svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti.