December 2023, številka 51-52 / letnik XXI.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Obvestilo
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
>> Primernost vrnitve v novo razsojo v kazenskem postopku zaradi uporabe izrednih pravnih sredstev
V pravu – še posebej kazenskem – razprava o kakršnikoli primernosti vzbuja nelagodje, da se zaradi težnje po jasnosti in določnosti pravnih norm (lex certa) odmikamo od pravnih vprašanj. Tudi Ustavno sodišče RS je nekajkrat poudarilo, da se ne more opredeljevati do vprašanja primernosti določene pravne ureditve, ampak le do njene ustavnopravne utemeljenosti in zato tudi do njene zakonitosti.
Toda v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi prav vprašanje primernosti pravne ureditve sproža številna pravna vprašanja.

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Javno naročanje periodičnih storitev
Področje javnega naročanja periodičnih storitev je urejeno tako, da naročnika obvezuje, da že pred oddajo javnega naročila oceni njegovo predvideno vrednost, saj lahko zavezanec šele na podlagi te ugotavlja, ali je dosežena mejna vrednost iz prvega odstavka 21. člena > Zakona o javnih naročilih (ZJN-3). Naročnik lahko torej šele po opravljeni predhodni oceni vrednosti javnega naročila spozna, za katera javna naročila je treba uporabiti določbe ZJN-3, ter zanje izpelje, če je treba, ustrezen postopek po ZJN-3.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Obvestilo o začetku veljavnosti Sprememb 8. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča za RS
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS sporoča, da so 1. decembra 2023 za Republiko Slovenijo začele veljati spremembe 8. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejete v New Yorku 14. decembra 2017 in v Haagu 6. decembra 2019 in objavljene v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/22 (Uradni list RS, št. 141/22).
>> Drugi novi predpisi: UL št. 126 – 129
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
1. januar 2024 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
1. januar 2024 Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1)
1. januar 2024 Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1)
1. januar 2024 Zakon o vajeništvu (ZVaj)
1. januar 2024 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425)
1. januar 2024 Zakon o vojnih invalidih (ZVojI)
1. januar 2024 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN)
1. januar 2024 Zakon o vojnih veteranih (ZVV)
1. januar 2024 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
1. januar 2024 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
1. januar 2024 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
1. januar 2024 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
1. januar 2024 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
1. januar 2024 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
1. januar 2024 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)
1. januar 2024 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.