Po izčrpni raziskavi v 21 evropskih državah, vključno v Sloveniji, danes v Amnesty International objavljamo obsežno poročilo o stanju pravice do protesta v Evropi.

⚪ Pravico do protesta sestavljata pravici do svobode izražanja in do mirnega zbiranja. Obe varuje mednarodno pravo človekovih pravic, v Sloveniji pa sta tudi ustavno zaščiteni.

⚪ Evropski trendi Amnesty zelo skrbijo: oblasti vedno bolj stigmatizirajo, kriminalizirajo in zatirajo miroljubne proteste. Uvajajo neupravičene omejitve in kazenske sankcije. Ko k vedno bolj represivnemu zatiranje tistih, ki izražajo svoje nestrinjanje, dodamo še vse večjo uporabo invazivnih tehnologij nadzora, postaja jasno, da se pravica do protesta sistematično krči.

⚪ Glede Slovenije v poročilu poleg spornega ravnanja oblasti v letih 2020–2022 opozarjamo tudi na sporne določbe zakonodaje.

»Žal zakon o javnih zbiranjih ostaja nespremenjen, kljub temu, da je na več mestih pomanjkljiv, saj npr. ne ureja postopanja policije dovolj natančno, zaradi česar še zmeraj prihaja do arbitrarnega ravnanja in nadlegovanja protestnikov s strani policije in drugih nosilcev oblasti,« je ob objavi poročila dejala Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije.

⚪ Amnesty International zato poziva slovensko vlado, naj zagotovi, da bodo v Sloveniji mirni protestniki zaščiteni pred kaznovanjem in nadlegovanjem, med drugim tudi tako, da čim prej pristopi k sistemski spremembi zakona o javnih zbiranjih.

 

KLIKNITE ZA VEČ, VKLJUČNO ZA POROČILO

 

Tudi v zadnjem letu kaznovanje protestnikov v Sloveniji

Pri raziskavi smo se osredotočili predvsem na dogajanje v letih 2020–2022, ko je bila pravica do protesta v Sloveniji najbolj ogrožena. Zaradi očitnih kršitev pravice do protesta smo štiri nevladne organizacije – poleg Amnesty Slovenije še Danes je nov dan, Open in PIC – leta 2021 ustanovile Pravno mrežo za varstvo demokracije.

Z menjavo oblasti se je stanje nekoliko izboljšalo, vendar tudi v zadnjem letu beležimo nekaj primerov, ko so bili protestniki, ki so protestirali v podporo Palestini, kaznovani. Policija je, na primer, kaznovala protestnika, ki je na košarkarski tekmi vihtel palestinsko zastavo.

Ustrahovani so bili tudi protestniki, ki so protestirali za podnebno pravičnost: dokumentirali smo več primerov, ko je policija protestnike množično legitimirala. Na primer, 3. junija 2023 je na mirnem shodu legitimirala 48 oseb.

 

Pomembno je poznati pravice

V Amnesty veliko pozornosti posvečamo tudi izobraževanju o pravici do protesta.

⚪ Pripravili smo Vodnik po protestih. Na voljo je v tiskani in digitalni obliki (kliknite).

⚪ Na naši Akademiji Amnesty pa lahko opravite spletni tečaj pravica do protesta.