Za vas smo pripravili ponovitev uspešnega dvodnevnega izobraževanja

Šola javnega naročanja za naročnike,

 

ki bo potekala 16. in 17. maja 2023

 • v dvorani Uradnega lista RS ali
 • preko spleta

Se pri svojem delu srečujete s številnimi vprašanji kot so:

 • Ali moramo določeno blago oz. storitev naročiti po postopku javnega naročanja?
 • Kako moramo izračunati ocenjeno vrednost in kaj vse moramo pri njenem izračunu upoštevati?
 • Kako pripraviti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki bo omogočila izbiro usposobljenega izvajalca?

Vabimo vas na Šolo javnega naročanja za naročnike, kjer bomo odgovorili na zgornja vprašanja, osrednje teme pa bodo:

 • Izračun ocenjene vrednosti
 • Izogibanje nedovoljenemu drobljenju javnega naročanja
 • Razdelitev javnega naročila na sklope
 • Pogoji za sodelovanje in razlogi za izključitev
 • Merila za izbor
 • Katera ponudba je dopustna
 • Rok za sprejem odločitev itd.

Pridružite se šoli za naročnike in izboljšajte vaše veščine in razumevanje za učinkovito izvedbo javnih naročil.

Z vami bosta izkušeni odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil, iz odvetniške pisarne Potočnik Prebil o. p., d. o. o. ter Maja Marinček iz Ministrstva za javno upravo.

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana