e-bilten  Številka 167, leto 2023, 25. oktobra

 

Katere vrste patentov poznamo?

Obstaja več vrst patentov. Glede na organizacijo, ki jih podeljuje, razlikujemo med tistimi, ki jih podeli URSIL, in tistimi, ki jih podeli EPU. Veljavni patenti v Sloveniji so torej lahko slovenski ali evropski, čeprav tudi za slednje velja, kot je bilo že poudarjeno, da so nacionalni (slovenski) patenti po trenutku, ko jih podeli EPU, in so predmet slovenskega prava z nekaterimi omejitvami, predpisanimi v EPK. Druga razvrstitev je po predmetu, ki ga patent varuje. Glede na to razlikujemo med kemijskimi, farmacevtskimi, biotehnološkimi in drugimi patenti.

Preberite več>>

Se je prah zaradi podražitev cen gradbenih materialov že polegel?

V zadnjih dveh letih smo se srečali s podražitvami zaradi epidemije koronavirusa in vojne v Ukrajini, zlasti v gradbenem sektorju. Članek raziskuje vprašanje, kdo bi moral nositi breme teh podražitev in kako se ta vprašanja obravnavajo v pravu. Osnovno načelo je, da mora dolžnik izpolniti denarno obveznost v dogovorjeni vsoti, ne glede na spremembo vrednosti denarja. Toda pravo predvideva izjeme, kot je institut spremenjenih okoliščin, ki omogoča razvezo pogodbe in spremembo pogojev, vključno s cenami. Pri gradbenih pogodbah obstaja zakonska podlaga za zahtevek izvajalca za spremembo cene. Izvajalec mora dokazati konkretne spremembe stroškov in njihov vpliv na ceno. Dokazovanje se lahko opravi s različnimi sredstvi, kot so ponudbe dobaviteljev, ceniki in analitične metode.

Preberite več>>

Zakaj se udeležiti Dnevov gradbenega prava

Letos se bodo odvijali že 10. Dnevi gradbenega prava, ki predstavljajo ključno strokovno srečanje na področju gradbenega prava v Sloveniji. Ta dogodek je izjemno pomemben, saj oblikuje smernice za razvoj pravnih vprašanj na tem področju, ki postajajo vse bolj kompleksna. Čeprav so se udeleženci gradbenih projektov navadili soočanja s pravnimi izzivi, ki jih postavljajo neformalna stališča izvršne oblasti, se pravna stroka opozarja, da so ta vprašanja globlja, kot se zdi, in zahtevajo bolj kompleksne odgovore, kot jih ponujajo takšna stališča.

Preberite več>>

Kako lahko družinsko podjetje vključi zaposlene v delitev dobička?

V Sloveniji Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob), ki velja od leta 2008, omogoča vključevanje zaposlenih v delitev dobička družbe, tudi če niso kapitalsko udeleženi v družbi. Zakon določa omejitve, kot so največ 20% dobička posameznega leta ali največ 10% letnega bruto zneska plač, pri čemer posamezen delavec ne sme prejeti več kot 5.000 evrov. Družba in delavci lahko dogovorita o denarni ali delniški shemi udeležbe. Družba ni zavezana upoštevati ZUDDob, razen če se tako dogovori z zaposlenimi. Za udeležbo pri dobičku je treba skleniti pisni dogovor, ki zavezuje družbo. Vsebina pogodbe je določena z zakonom, in merila za udeležbo morajo biti objektivna in brez diskriminacije. Udeležba delavcev pri dobičku po ZUDDob prinaša davčne in druge olajšave ter spodbuja motivacijo in pripadnost zaposlenih.

Preberite več>>

Hrvaški nadzorni organ izrekel 5,5 milijona evrov kazni

Hrvaški informacijski pooblaščenec (AZOP) je izrekel 5,5 milijona evrov kazni agenciji za izterjavo terjatev EOS Matrix d.o.o. zaradi več kršitev varstva osebnih podatkov. Agencija ni izvedla potrebnih tehničnih ukrepov za varovanje osebnih podatkov, obdelovala je podatke oseb, ki niso imeli ustrezne pravne podlage, in ni obvestila posameznikov o obdelavi njihovih podatkov, vključno z občutljivimi zdravstvenimi informacijami. Agencija bi se lahko izognila kazni s pravilno dokumentacijo in oceno učinka na varstvo osebnih podatkov (DPIA).

Preberite več>>

Kakšni so izzivi računovodskega poklica?

Računovodje se srečujejo z izzivi v svojem poklicu, saj imajo ključno vlogo pri urejenosti dokumentacije, davčnem poročanju in podpori odločanju v podjetjih. So vir pomembnih informacij za direktorje, skrbijo za plačevanje davkov ter odgovarjajo na različna vprašanja zaposlenih. Nenehno izobraževanje o davčni zakonodaji je nujno za aktualnost njihovega znanja. Srečanje računovodij Slovenije, 9. in 10. novembra 2023 na Bledu, bo priložnost za razpravo o izzivih v tem poklicu in druženje s kolegi.

Preberite več>>

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana