V Inštitutu 8. marec verjamemo, da je javna in vsem dostopna osnovna šola temeljni mehanizem zagotavljanja enakih možnosti za vse otroke ter za grajenja bolj enakopravne in solidarne družbe. Čeprav pogosto slišimo, da je osnovna šola pri nas brezplačna je žal v praksi daleč od tega. Številne humanitarne organizacije vsako leto zbirajo sredstva za pomoč staršem, ki si ne morejo privoščiti učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. Me letom si številni težko privoščijo šole v naravi, udeležbe na kulturnih in športnih dnevih ter drugih dejavnostih, ki so plačljive. Nekateri otroci pa se jih preprosto ne morejo udeležiti.

V Inštitutu po sprejetju zakona, ki bo že 1. septembra več kot 16 tisoč otrokom iz družin pod ali tik nad pragom tveganja revščine omogočil brezplačno kosilo. zato nadaljujemo z našimi prizadevanji za javno osnovno šolo, ki bo prostor enakosti. Šolo v kateri noben otrok ne bo občutil stigme zaradi socialno-ekonomskega položaja svoje družine.

V naslednjem šolskem letu bomo analizirali različne stroške, ki so povezani s osnovnošolskim izobraževanjem in kakšen je njihov vpliv. V ta namen smo za starše pripravili anketni vprašalnik. Z njegovo izpolnitvijo nam boste omogočili pomemben vpogled v aktualno stanje, snovanje izboljšav in zagotavljanje pravičnejšega javnega šolskega sistema v Sloveniji.

Vprašalnik je anonimen, njegovo izpolnjevanje pa vam bo vzelo zgolj približno 8 minut.

 

Povezava do vprašalnika: https://forms.gle/z2E8nVmWqEoepe8j7

 

Hvala za vašo pomoč,

Ekipa Inštituta 8. marec