Pišem vam, ker sem pred dvema dnevoma dobila povabilo za koordinacijo in članstvo v Strateškem svetu za preprečevanje sovražnega govora.
Vabila nisem pričakovala, saj smo v Inštitutu 8. marec, tako kot do vsake oblasti, tudi do trenutne vlade, kritični. Pa je vseeno prišlo in prišlo je ravno med kampanjo Samo ljubezen.
Kampanje, ki si prizadeva za zmanjšanje sovražnega govora in njegovih negativnih učinkov. Kampanje, ki vzpostavlja prakse kolektivne solidarnosti in ustvarja skupnost povezanih ljudi, ki širijo strpnost in prijaznost.
Povabilo sem vzela resno, s članicami in člani programskega odbora Inštituta smo se o njem veliko pogovarjali. Odločitev, ki sem jo sprejela je bila težka, porajala so se mi številna vprašanja in pomisleki.
S pomisleki nam je pisal tudi marsikdo izmed vas in se spraševal, kaj to pomeni za Inštitut in njegovo neodvisnost.
Vrgli smo se v raziskovanje kaj strateški sveti sploh so. Ugotovili smo, da so neodvisna posvetovalna telesa, ki so sestavljena iz predstavnikov in predstavnic civilne družbe, univerze, institucij in ministrstev. Njihove odločitve so samo priporočila, predsednik vlade ter ministri in ministrice pa so tisti, ki se odločajo, kaj od priporočil bodo upoštevali in česa ne. Ugotovili smo tudi, da predsedovanje takemu svetu ni zaposlitev. Je samo funkcija koordiniranja sestankov in aktivnosti.
Ena izmed prednosti tovrstnih svetov je, da za isto mizo sedejo različni deležniki in deležnice, ki imajo možnost skupaj oblikovati predloge sprememb.
Ker v Inštitutu verjamemo, da so za dosego družbenih sprememb nujna vsebinska zavezništva, povezovanja in sodelovanja, ker imamo jasno vizijo kaj si na področju zmanjševanja sovražnega govora želimo, je ponudbo nemogoče zavrniti.
Ob tem sem se odločila, da za opravljanje te vloge ne bom vzela niti evra. Ne bom prejemala sejnin in potnih stroškov, vse delo bom opravljala brezplačno. Čeprav smo v inštitutu prepričani, da mora biti vsako delo ustrezno plačano, v takih situacijah pretehta naše načelno stališče, da ne sprejemamo ali kandidiramo za nobena vladna denarna sredstva.
Na marsikatero vprašanje povezano s strateškim svetom pa trenutno ne znam odgovoriti.
Ne vem, če bom nalogi kos.
Ne vem, če bo svet produciral kvalitetne predloge.
Ne vem, ali bo vlada predlogom zares prisluhnila.
Vem pa, da bom naredila vse v moji moči, da bo svet deloval dobro.
Vem, da bomo v Inštitutu še vedno ostali kritični do vlade.
Vem, da se bomo še naprej borili za javno zdravstvo, šolstvo, socialno državo, za tisto kar nam je skupno.
In fajtali dalje.
Pa lep pozdrav,
Nika