Mestni svetnik  Stranke mladih – Zeleni Evrope v Mestnem svetu Mestne občine Maribor Igor Jurišič sem dne 24.8.2023 predlagal točko dnevnega reda z nazivom »Obravnava zadeve povezane s kršenjem pravic zaposlenim na Mestni občini Maribor« ter občinsko upravo zaprosil za gradivo, s katerim razpolagajo.

Glede na to, da nisem dobil niti odgovora, kaj šele gradiva, sem ponovno urgiral in dne 6.9.2023 prejel odgovor, v katerem so si strokovne službe prisvojile pristojnosti Mestnega sveta ter same odločile, da predlagana točka ne more biti predmet obravnave na mestnem svetu.

S tem odgovorom so strokovne službe zagotovo posegle v pristojnosti Mestnega sveta, saj poslovnik jasno določa, da lahko gradivo predlagajo župan, mestni svetniki, delovno telo in nadzorni odbor ter dodatno določa, da lahko mestni svet odloči o uvrstitvi točke v kolikor tega ne bi storil župan.

Glede na to, da dotičnega gradiva iz katerega bi se lahko mestne svetnice in mestni svetniki prepričali, ali poročanja medijev o kršitvah pravic zaposlenim ter zahtevam po izločanju dokumentov iz dotične zadeve ob vednosti župana držijo ali ne, sem kot dodatno gradivo priložil korespondenco, ki jo prilagam tudi k temu obvestilu za javnost.

 

Priloga 1: Gradivo za sejo 21.9.2023 (1 od 2)

 

Priloga 2: Gradivo za sejo 21.9.2023 (2 od 2)

 

Ob tem seveda ne gre spregledati dejstva, da je bil predlog uvrstitve točke na dnevni red oddan pravočasno, torej več, kot 20 dni pred sejo, enako pa tudi zahtevek za zadevo, ki naj bi bila priloga in o kateri ste tudi mediji poročali.

Ali bo gradivo zgolj dopis, ki sem ga poslal 24.9.2023, ali bo k temu dodana celotna korespondenca v kateri se strokovne službe postavljajo nad mestni svet ali pa celotna zadeva, katero smo zahtevale svetniške skupine ki skupaj štejemo 31 od 45 mestnih svetnic ali svetnikov v skupni izjavi »SOODGOVORNOSTI ZA MARIBOR NI MOGOČE DOSEČI S SAMOVOLJO« pa bomo videli na sami seji 21.9.2023.

 

S spoštovanjem,

Igor Jurišič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope (041-738094)