Na portalu AJPES smo danes objavili 120.352 letnih poročil gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug za leto 2023, kakor tudi 22.483 letnih poročil društev. Preverite poslovanje svojih partnerjev in konkurentov. Prav tako je bilo že objavljenih 2.863 letnih poročil pravnih oseb javnega prava, 87 letnih poročil političnih strank in 2.486 poročil o prostovoljstvu.

 

Preverite v JOLP >>

 

Spremembe Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD)

S 1. januarjem 2025 bo v Sloveniji začela veljati nova različica Standardne klasifikacije dejavnosti, 𝗦𝗞𝗗 𝟮𝟬𝟮𝟱, ki bo zaradi strukturnih sprememb gospodarstva nadomestila trenutno veljavno različico SKD 2008. Nova Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti prinaša največ sprememb na področju trgovine ter informacijskih in komunikacijskih dejavnosti. Vsi poslovni subjekti, ki jim AJPES ne bo mogel po uradni dolžnosti enolično prevesti obstoječe dejavnosti v nove, bodo morali spremembo izbrati in sporočiti sami.

 

Več o spremembah >>

 

 

Koledar pomembnejših dogodkov pri poslovanju:

25.4.2024: Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)

30.4.2024: Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za zasebni sektor)

30.4.2024: Četrtletno poročanje  I. četrtletje 2024

30.4.2024: Premoženjske bilance  Posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna

 

Slovenija v številkah:

359 novoustanovljenih gospodarskih družb (+ 12 %)

1.992 novoustanovljenih samostojnih podjetnikov (+ 18 %)

97 začetih insolvenčnih postopkov (stečajev, prisilnih poravnav in likvidacij) (– 9 %)

Podatki za marec 2024 v primerjavi s predhodnim mesecem, vir: AJPES

 

Še 4 dni za prijavo zapadlih obveznosti v ePobot AJPES

Optimizirajte poravnavanje svojih obveznosti z večstranskim pobotom AJPES in pravočasno prijavite obveznosti v aprilski krog pobota, ki bo odprt do četrtka 25. 4. 2024 do 13. ure.