Stranka mladih – Zeleni Evrope bomo podprli proračun MOM v drugem branju v kolikor bo predvidel manjkajoča sredstva za izpolnjevanje obveznih nalog

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope se zavedamo, da predstavlja sprejet proračun pogoj za izvajanje dejavnosti ter da bi nesprejem proračuna pomenil oviro pri razvoju mesta, zato bomo proračun, v kolikor bo ustrezno popravljen tudi sprejeli.

Kot popravek proračuna pa ne razumemo zgolj upoštevanje amandmajev pri obstoječi višini prihodkov, ampak konkreten popravek prihodkovne strani proračuna, ki bo ustrezno povečan za višino sredstev, ki bi jih Republika Slovenija skladno s 140. členom Ustave Republike Slovenije morala zagotoviti za izpolnjevanje obveznih nalog, ki jih je z zakoni prenesla na Mestno občino Maribor.

V Stranki mladih – Zeleni Evrope smo župana Maribora že 18.2.2020 opozorili, da je »podfinanciranje« nezakonito in da ima celo znake kaznivega dejanja izsiljevanja po 257.členu Kazenskega zakonika RS, saj je RS MOM naložila za približno 25 milijonov evrov več nalog, kot je zagotovila sredstev za izvajanje le-teh, s čimer je sebi (Republiki Sloveniji) pridobila premoženjsko korist, Mariboru  pa prizadejala škodo.

»Podfinanciranje« pa ni le nezakonito, ampak tudi PROTIUSTAVNO, saj 140. člen ustave jasno določa: »Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.«, zato bom (v kolikor župan ne bo poskrbel za ustrezno financiranje prenesenih nalog) kot mestni svetnik sam sprožili postopek pred Ustavnim sodiščem.

 

Tri leta neaktivnosti župana, zaradi katerih je Maribor izgubil približno 75 milijonov evrov, so bistveno preveč in zato ne bom dovolil, da se protiustavno in nezakonito izčrpavanje Maribora nadaljuje.

Župana MOM zato pozivam, da:

 

  1. Prestavi aprilsko sejo za 14 dni na 20.4.2023 (kot so že predlagali v stranki LPR), v tem času pa
  2. Pripravi predlog proračuna, ki bo na prihodkovni strani predvidel zadostno financiranje Republike Slovenije za izpolnjevanje nalog, ki nam jih je RS naložila in
  3. Mestnemu svetu predstavi vloženo ustavno pritožbo zaradi kršitve 140. člena ustave, po katerem je prepovedano prenašanje nalog države na občine brez zagotavljanja ustreznih sredstev.

 

V primeru, da v proračunu sredstev za izpolnjevanje obveznih nalog niti ne predvidimo, bi s tem jasno sporočili Republiki Sloveniji, da vsaj do 31.12.2024 nimamo potrebe po reševanju problema »podfinanciranja« in tako bomo pristali na dodatnih približno 50 milijonov protiustavnega primanjkljaja, ki se dnevno opazi na naših cestah, v šolah, v cenah storitev in še kje.

Ko bo proračun popravljen tako, da bo kot vir sredstev za izvajanje obveznih nalog navedeno financiranje iz proračuna RS, bomo tudi brez zadolževanja lahko izvedli vse ostale načrtovane aktivnosti, ki jih sedaj z amandmaji predlagamo tako mestni svetniki in mestne svetnice, kot tudi predstavniki KS in MČ.

Tako pripravljen proračun, ki bo upošteval vse potrebe KS, MČ in svetniških skupin ter kot vir prihodkov za izpolnjevanje obveznih nalog navedel proračun RS, bomo v Stranki mladih – Zeleni Evrope z veseljem potrdili na (prestavljeni) aprilski seji Mestnega sveta.

 

V kolikor pa bo župan vztrajal na tem, da obvezne naloge, ki nam jih je naložila država plačujemo z najemanjem kredita, prodajo premoženja in s podražitvijo storitev, pa proračuna NE BOMO potrdili, saj kot takšen ne predstavlja grožnje zgolj v finančnem in razvojnem smislu, ampak grozi Mariboru tudi zmanjšanje površine za približno 1/3, kolikor predstavljata KS Kamnica in KS Bresternica Gaj, kjer so jasno povedali, da v občini, ki ni sposobna zadovoljiti najosnovnejših potreb svojih krajanov, ne želijo ostati.

Igor Jurišič,

Mariborski mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope