Prispevki

V nadaljevanju Vam ob dnevu mobilnosti pošiljam izjavo za javnost v povezavi z namerami ukinjanja brezplačnega javnega potniškega prometa za upokojence, kot sledi:

 

Se slovenskim upokojencem res obeta ukinitev brezplačnega javnega potniškega prometa?

 

Na Stranko Mladih – Zeleni Evrope se je včeraj obrnilo večje število starejših, ki v nas vidijo stranko ki ponotranja medgeneracijsko sodelovanje ter izrazili zaskrbljenost nad napovedanimi ukrepi Ministrstva za okolje, prostor in energijo RS (MOPE). Tako je bilo namreč razumeti g. Vrčka iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo v oddaji Aktualno na VAL 202 včeraj, 21.9.2023.

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope smo presenečeni nad izjavami predstavnika Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE)  g. Matjaža Vrčka, vodje sektorja za javni potniški promet, v včerajšnji oddaji Aktualno na VAL 202 saj je govoril o spremembi politike ministrstva in Vlade RS, kjer je nakazal ukinitev brezplačnega javnega potniškega prometa za upokojence in to na precej poniževalen odnos do upokojencev, saj je med drugim izjavil, da “Upokojenci te karte izkoristijo kolikor jo lahko, se peljejo tudi po 5x na dan samo da se peljejo, in pol pride do gneče” in na osnovi te ugotovitve tudi nakazal ukrepe ministrstva z izjavo “…mogoče pa bi kazalo vendarle nekaj zaračunavati tem potnikom, da bi to ugodnost uporabljali bolj racionalno in bolj odgovorno, ne pa da se vozijo ker nimajo kej drugega za početi.”

 

S takšnim odnosom države so se upokojenci v preteklosti že soočali, ko so s strani državnega sekretarja Štrovsa slišali, “da se nimajo upokojenci ničesar za bati, razen Matilde”.

 

Upokojenci so prav s takšnimi ukrepi postali tudi bolj aktivni, bolj povezani s svojimi družinami v drugih mestih in svojimi vnuki ter lahko s pomočjo brezplačnega javnega potniškega prometa tudi živijo bolj aktivno. Ena izmed glavnih prednosti takšnega ukrepa je tudi, da upokojence sistemsko umaknemo iz vse večjega kaosa na naših cestah in jim v sklopu javnega potniškega prometa zagotovimo varna potovanja. Ob dejstvu da je socialni položaj slovenskih upokojencev večinoma slab, je skrajno zaskrbljujoče, v kolikor ministrstvo dejansko razmišlja o takšnih ukrepih.

 

Ne glede na izrečene besede g. Matjaža Vrčka v Stranki mladih – Zeleni Evrope upamo, da je šlo le za lapsus visokega predstavnika ministrstva in prav zaradi tega smo na Ministrstvo naslovili vprašanje, ali je povedano tudi uradno stališče Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije in Vlade RS.

Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope

Priloga: povezava do oddaje na VAL 202: https://val202.rtvslo.si/podkast/aktualno-202/173251477/174988082

V prilogi Vam pošiljam izjavo za medije po sobotnem napadu na LGBTQIA+ aktivista, humanitarca, umetnika, upokojenega učitelja, domoljuba, očeta, dedka,… in nenazadnje kandidata na listi Stranke mladih – Zeleni Evrope na lokalnih volitvah leta 2022 v Mariboru, g. Renata Volkerja.

V prilogi: Izjava za javnost ob incidentu po Paradi ponosa v Mariboru

S spoštovanjem,

Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope

Stranka mladih – Zeleni Evrope bomo podprli proračun MOM v drugem branju v kolikor bo predvidel manjkajoča sredstva za izpolnjevanje obveznih nalog

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope se zavedamo, da predstavlja sprejet proračun pogoj za izvajanje dejavnosti ter da bi nesprejem proračuna pomenil oviro pri razvoju mesta, zato bomo proračun, v kolikor bo ustrezno popravljen tudi sprejeli.

Kot popravek proračuna pa ne razumemo zgolj upoštevanje amandmajev pri obstoječi višini prihodkov, ampak konkreten popravek prihodkovne strani proračuna, ki bo ustrezno povečan za višino sredstev, ki bi jih Republika Slovenija skladno s 140. členom Ustave Republike Slovenije morala zagotoviti za izpolnjevanje obveznih nalog, ki jih je z zakoni prenesla na Mestno občino Maribor.

V Stranki mladih – Zeleni Evrope smo župana Maribora že 18.2.2020 opozorili, da je »podfinanciranje« nezakonito in da ima celo znake kaznivega dejanja izsiljevanja po 257.členu Kazenskega zakonika RS, saj je RS MOM naložila za približno 25 milijonov evrov več nalog, kot je zagotovila sredstev za izvajanje le-teh, s čimer je sebi (Republiki Sloveniji) pridobila premoženjsko korist, Mariboru  pa prizadejala škodo.

»Podfinanciranje« pa ni le nezakonito, ampak tudi PROTIUSTAVNO, saj 140. člen ustave jasno določa: »Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.«, zato bom (v kolikor župan ne bo poskrbel za ustrezno financiranje prenesenih nalog) kot mestni svetnik sam sprožili postopek pred Ustavnim sodiščem.

 

Tri leta neaktivnosti župana, zaradi katerih je Maribor izgubil približno 75 milijonov evrov, so bistveno preveč in zato ne bom dovolil, da se protiustavno in nezakonito izčrpavanje Maribora nadaljuje.

Župana MOM zato pozivam, da:

 

  1. Prestavi aprilsko sejo za 14 dni na 20.4.2023 (kot so že predlagali v stranki LPR), v tem času pa
  2. Pripravi predlog proračuna, ki bo na prihodkovni strani predvidel zadostno financiranje Republike Slovenije za izpolnjevanje nalog, ki nam jih je RS naložila in
  3. Mestnemu svetu predstavi vloženo ustavno pritožbo zaradi kršitve 140. člena ustave, po katerem je prepovedano prenašanje nalog države na občine brez zagotavljanja ustreznih sredstev.

 

V primeru, da v proračunu sredstev za izpolnjevanje obveznih nalog niti ne predvidimo, bi s tem jasno sporočili Republiki Sloveniji, da vsaj do 31.12.2024 nimamo potrebe po reševanju problema »podfinanciranja« in tako bomo pristali na dodatnih približno 50 milijonov protiustavnega primanjkljaja, ki se dnevno opazi na naših cestah, v šolah, v cenah storitev in še kje.

Ko bo proračun popravljen tako, da bo kot vir sredstev za izvajanje obveznih nalog navedeno financiranje iz proračuna RS, bomo tudi brez zadolževanja lahko izvedli vse ostale načrtovane aktivnosti, ki jih sedaj z amandmaji predlagamo tako mestni svetniki in mestne svetnice, kot tudi predstavniki KS in MČ.

Tako pripravljen proračun, ki bo upošteval vse potrebe KS, MČ in svetniških skupin ter kot vir prihodkov za izpolnjevanje obveznih nalog navedel proračun RS, bomo v Stranki mladih – Zeleni Evrope z veseljem potrdili na (prestavljeni) aprilski seji Mestnega sveta.

 

V kolikor pa bo župan vztrajal na tem, da obvezne naloge, ki nam jih je naložila država plačujemo z najemanjem kredita, prodajo premoženja in s podražitvijo storitev, pa proračuna NE BOMO potrdili, saj kot takšen ne predstavlja grožnje zgolj v finančnem in razvojnem smislu, ampak grozi Mariboru tudi zmanjšanje površine za približno 1/3, kolikor predstavljata KS Kamnica in KS Bresternica Gaj, kjer so jasno povedali, da v občini, ki ni sposobna zadovoljiti najosnovnejših potreb svojih krajanov, ne želijo ostati.

Igor Jurišič,

Mariborski mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope

Minule dni so v centru Maribora natančneje na Trgu Svobode pri kojaku postavili stojnico
stranke LPR za zbiranje podpisov občanov mestne občine Maribor kateri so proti sprejemu
občinskega prostorskega načrta, ker župan in njegova ekipa želijo pri OPN izvesti, da se na
levem bregu Drave postavi sežigalnica odpadkov kar bi pomenilo, da bi imeli še bolj
onesnažen zrak in tam, kjer so vrtovi bi bila zastrupljena zemlja in povrtnina, nastale bi
številne bolezni, da o raku na dihalih sploh ne govorimo, da pa bi bila vreča polna teh smeti,
bi to občutili vsi, ki živimo na levem in desnem bregu Drave.

Ob postavitvi stojnice je vzporedno potekala tiskovna konferenca, ker so letos lokalne volitve
je tudi stranka LPR izbrala svojo kandidatko za županjo mesta Maribor kot bodoča županja
Lidija Divjak Mirnik je podala nekaj smernic glede zbiranja podpisov, zakaj to potrebujemo, da bodo svetniki in svetnice na zadnji seji v MOM v tem mandatu zaustavili pod točko
županov OPN…

Zakaj pa bi to zaustavili, kot smo povedali želi župan do konca mandata
izvesti še zadnji projekt postavitev sežigalnice na levem bregu Drave, da se strinjate,da
bomo dihali slab zrak in pričele se bodo širit številne bolezni dihal in seveda kar pa je najhuje
pa bo zastrupljena tudi zemlja, a res potrebuje Maribor takšno napravo, da bo uničevala
zdravje ljudem? Zato pa naj povedo ljudje, če je to pometen projekt župana Saše
Arsenoviča, da bodo ljudi trpeli, ker bo še bolj osnažen zrak? Jaz osebno si takšnega
projekta ne želim v Mariboru kjer je že v kurilni sezoni slab zrak in z izgradnjo sežigalnice
odpadkov bo pa iz dneva v dan slab zrak, kar pa ni dobro sploh za ljudi, ki bolehajo na
dihalih…

Stojnica vsak dan poteka med 9.00 in 16.00 uro od ponedeljka do petka in soboto od
9.00 in do 12.00 ure, tam lahko oddate svoj podpis, če se strinjate, da se ustavi županov
OPN, kjer je govora o gradnji sežigalnice na levem bregu Drave, če je bil vaš odgovor proti
zato želijo s pomočjo občanov in občank OPN ustavit in tudi gradnjo sežigalnice odpadkov…

Tekst in foto Vojko M