Oj mili bratje in sestre!

Členi DSZSD na organizacijsko-upravljalnem področju delovanja se vseskozi trudimo narediti čim več na področju hrambe podatkov o naših členih in členicah. Trenutno smo nas obdelali že 1843. Vsekakor vsi skupaj želimo, da to število še naprej narašča in da nas bo z vsakim dne vse več

Zato nas zelo razveselijo vaši pozitivni in spodbudni odzivi. Enega takšnih objavljamo tudi v tem pismu:

»Osti jarej!

Hvala za čudovite novice, ki ste nam jih poslali. Res sem vesela, da se stvari premikajo naprej in da naša skupnost postaja vse bolj povezana, močnejša, boljša …

Rada bi vam še kako drugače pomagala, razen tega, da posredujem ljudem naše video posnetke, vsebino spletne strani in ostalo. Svojim znancem in sorodnikom tudi na kratko povem za kaj gre pri domorodstvu in kaj s tem želimo doseči.

Ker sem sicer zelo zaposlena, vam želim prispevati vsaj nekaj pojezde, saj mi je jasno, da brez nič ni nič in da denar potrebujemo za delovanje naše skupnosti. V zadnjem pismu ste napisali, da imamo za DSZSD odprt TRR pri Društvu ONO, niste pa navedli številke tega računa, zato vas prosim zanjo, da lahko odprem mesečni trajnik v znesku 30,00 €. Tako bom naredila vsaj nekaj dobrega za vse nas.

Hvala vam iskreno in iz srca. To kar počnete za vse nas in za naše potomce naj se vam tisočkrat povrne! Pa tudi tedaj, »ko se nam bodo vremena zmračila«, nikar ne obupajte. Na tisoče nas je z vami in vam bomo vedno stali ob strani!

Slava slovenskim domorodcem!

Irena«

Za razvoj DSZSD je še vedno najpomembnejše, da o našem obstoju in delovanju seznanimo čim več ljudi, ki si želijo živeti v drugačni, boljši družbi. To lahko delamo vsi med nami tako, da pošiljamo naše video posnetke, povezave do naše spletne strani (lahko npr. tudi kopiraš kakšen odstavek s spletne strani in ga prilepiš v kakšno objavo na FB ali kje drugje), ustne predstavitve znancem, sorodnikom in prijateljem itd.

V soboto, 11. 03. 2023 ob 14.00 uri se bomo udeležili predstavitve delovanja DSZSD na Koroškem oziroma pravilneje rečeno v bližini meje med Deželama Štajerska in Koroška, ki bo v Port Pub Slovenj Gradec, Troblje 1A, v mestu Slovenj Gradec. Vljudno vabljeni!

Zahvaljujemo se za vam vsakršno finančno podporo oziroma pojezdo, saj dejansko moramo pokrivati sprotne mesečne stroške delovanja (pisarna, internet, papir, stroški za množično pošiljanje e-pošte –preko posebnega orodja, stroški strežnika in letne domene za spletno stran DSZSD, itd.), zato so vsa sredstva dobrodošla.

Zgolj v zadnjih treh mesecih smo prostovoljno-brezplačno delali več kot 400 ur samo pri vnosu podatkov iz pristopnic v našo podatkovno bazo in hrambo. Da ne omenjamo koliko časa je bilo potrebnega za pripravo vseh besedil za spletno stran DSZSD in njihovo namestitev. Vse je bilo narejeno brezplačno in z dobro voljo.

Predvsem pa je pomembno, da naredimo konkreten korak naprej k delovanju DSZSD. Zato vas pozivamo, da se nam s povratnim odzivom oglasite vsi, ki ste pripravljeni konkretno delati na kateremkoli izmed področij navedenih na Pristopnici. Vas, ki se boste odzvali, bomo povezali v skupine po deželah in seveda v skupno naddeželno skupino posameznega delovnega področja. Tem skupinam pa bomo potem pomagali, da bodo zaživele oziroma pričele dejavno delovati. Seveda je tudi to odvisno zlasti od vas in od vaše pripravljenosti sodelovati.

Dobro se zavedamo, da imamo različne prednostne usmeritve, na voljo različno časa, energije itd., obenem pa se tudi zavedamo, da lahko sleherni k skupnemu dobro prispeva vsaj nekaj. Nekdo svoje znanje na posameznem področju, drugi svoj čas, tretji svojo energijo, četrti finance, peti organizacijske sposobnosti itd. Zedinjeni pa zmoremo vse!

Obveščamo vas, da imamo na razpolago zastave Dežele Štajerske, Dežele Krajnske, Dežele Primorje Dežele Koroške, Dežele Prekmurje, Dežele Beneška Slovenija in Dežele Bezjaška Slovenija. Podrobneje si lahko ogledate zastave in grbe opisane tukaj – https://domorodnaskupnost.si/slovenski-domorodci-danes/znamenja-slovenskih-ljudovlad/.

Cena ene zastave je 25,00 €, od tega je 5,00 € namenjenih razvoju delovanja DSZSD (ostalo so materialni stroški izdelave zastave). S tem denarjem bomo naredili nove izdelke – prenosne stojnice, nalepke, zloženke, plakate, znak Triglav – obesek DSZSD (https://domorodnaskupnost.si/triglav-znamenje-dszsd/) itd. Ob naročilu zastav, vam jih lahko pošljemo po povzetju – to pomeni, da so zraven dodani še stroški Pošte Slovenije, ali pa se dogovorimo kako drugače. Lahko jih dostavimo v večja mesta do naših poverjenikov (npr. v LJ, MB, CE, KR, KP, NM, MS) in jo tam prevzamete, ali pa kako drugače. Vse je stvar dogovora.

Glede pojezde ali daru popravljamo napako iz prejšnjega pisma, ko smo vas zgolj obvestili, da imamo odprt TRR, nismo pa navedli njegove številke: Društvo ONO, Kresnica 31 a, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, namen nakazila : pojezda DSZSD, TRR: SI56 0284 3026 4602 406.

Pozivamo vas, da se kot členi in členice naše skupnosti DSZSD letos udeležite skupinskega dneva petja, ki bo potekalo 23. in 24. 04. 2023 ob 11.00 uri. Prepevali bomo slovenske narodne in ljudske pesmi.

Ob prihajajočem dnevu pomladnega enakonočja – v ponedeljek 20. sušca 2023, vam čestitamo in vas obenem pozivamo, da ga primerno obeležite v družinskem krogu ali na srečanju členovije DSZSD po posameznih Krajinah oziroma Županijah slovenskih dežel. Tisti, ki se boste odzvali na naš poziv in se odločili za aktivno delovanje na področju omike, lahko že pristopite k organiziranju tako skupinskega petja, kot tudi obeleženja pomladanskega enakonočja. Pozivamo vas tudi, da na teh dogodkih naredite nekaj slik in posnetkov ter nam jih pošljete, da jih bomo lahko objavili na naši spletni strani.

Osti jarej in pravda z vami!

V Mariboru, Dežela Štajerska, 08. sušec 202

Triglav DSZSD

:ivan :bolfek, :primož :durjava, :andrej :šiško (po abecednem vrstnem redu rodu)