Arsenovičev OPN bo zaradi morebitnih korupcijskih tveganj ponovno obravnavalo Upravno sodišče

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope in mestni svetnik Igor Jurišič že od poletja opozarjamo, da OPN ni zgolj neprimeren zaradi vsebine, ki daje prednost zasebnemu pred javnim interesom, omogoča gradnjo na meji vodovarstvenega območja, načrtuje pozidavo zelenih rekreacijskih površin ter ni usklajen niti s prebivalci, niti s stroko, ampak tudi zato, ker postopek sprejemanja ni zakonit.

Zaradi vsega navedenega smo 6.10.2022 sprožili upravni spor v želji, da Upravno sodišče ugotovi nezakonitost postopka sprejemanja in ga ustavi.

Zoper tožbo se je vodstvo MOM pritožilo in uspelo zgolj v tisti točki, kjer dokazujejo, da odgovor (Odgovor na poziv k ničnosti javnega naznanila o začetku postopka) nima značaja upravnega akta, ne pa zaradi ustreznosti vsebine ali pravilnosti postopka.

Na podlagi tega smo zato sestavili pritožbo, v kateri sicer tudi sami ugotavljamo, da tak odgovor, v kolikor ne bi bil sestavni del postopka, ne bi imel značaja dokončnega upravnega akta, a v primeru Arsenovičevega OPN pa je prav v tem odgovoru prvič prišlo do enoumno razumljene kršitve protikorupcijskega dela ZUreP-3, saj se je vodstvo MOM prav v tem odgovoru prvič izreklo, da razkritja morebitnih korupcijskih tveganj niso bila del javne razgrnitve zaradi napačne uporabe zakonodaje in ne zaradi tega, ker takšnih tveganj ne bi bilo.

Tudi sami razumemo nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), ki določa, da se postopki začeti po starem Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) tudi po tem zakonu zaključijo, a javna razgrnitev po ZUreP-3 določa tudi, da je sestavni del javne razgrnitve tudi razkritje morebitnega nasprotja interesov oseb, ki v pripravi OPN sodelujejo, saj to ni del postopka, ki se je začel po ZPNačrt.

Postopek zoper Arsenovičev OPN se na sodišču pod številko II U329/2022 vodi še naprej in zato verjamemo, da bo sodišče tokrat ta odgovor obravnavalo kot del postopka, ki se je začel z upravnim aktom (sklepom o začetku postopka iz 2007) in odločilo, da postopek ni zakonit zaradi evidentnega neupoštevanja 115. člena ZUreP – torej javne razgrnitve brez razkritja morebitnega nasprotja interesov oseb, ki so v pripravi sodelovale, saj bi v nasprotnem primeru morali počakati na morebiten sprejem OPN in ga na enaki osnovi izpodbijati kot dokončen upravni akt.

Županu Arsenoviču, v imenu katerega so v odgovoru zapisali ». S tem ni ovir za nadaljevanje postopka sprejemanja Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor.« zato sporočamo, da OVIRE SO in da so povezane z morebitnimi korupcijskimi tveganji, zato županu Arsenoviču prijazno svetujemo, naj niti ne poskuša s nadaljevati sprejemanja OPN v času trajanja mandata 2018-2022.

 

Igor Jurišič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope