Tiskovna konferenca ob zaključku projekta RUK
Vljudno vas vabimo na tiskovno konferenco ob zaključku projekta RUK, ki bo v sredo, 6. 12. 2023, ob 11. uri v razstavišču KIBLA PORTAL na Valvasorjevi 40 v drugem nadstropju (Maribor). Govorniki bodo direktorica Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje in vodja projekta Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture – RUK mag. Špela Pavli Perko, predsednik KID KIBLA Peter Tomaž Dobrila in predsednik KID PiNA Borut Jerman.


RUK JE POVEZAVA RAZLIČNIH TOČK
Projekt RUK
 – Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture – združuje tri mesta, tri prostore in tri festivale. Ta tri nekdaj močna industrijska mesta, s prav tako močnimi, udarnimi podtoni kulture: Maribor, v katerem deluje KIBLAKoper, v katerem deluje PiNA, in Trbovlje s svojim Delavskim domom Trbovlje (DDT) združuje projekt RUK. Ob tem se vsako mesto povezuje tudi z ostalimi mesti in kraji po Sloveniji, z veliko pomembnimi inštitucijami, ki vzgajajo, izobražujejo in kulturno bogatijo dane prostore. Kot končni produkt, ki predstavlja in zaključuje celoten projekt, je KID KIBLA izdala zbornik RUK 2019–2023.

Projekt RUK smo predstavili tudi v Cankarjevem domu (na fotografiji), na pregledni razstavi Za humano tehnologijo, ki je potekala od 24. 4. 2023 do 4. 5. 2023 v prvem preddverju. Po treh letih interdisciplinarnega ustvarjanja, povezovanja različnih deležnikov in premikanja mej na področjih tehnologij razširjene resničnosti, robotike in umetne inteligence, digitalizacije in digitizacije kulturne dediščine ter ekologije in trajnostnega razvoja smo predstavili inovativne in vizionarske pilotne projekte, produkte, umetniška dela, festivale in izobraževalne programe. Skozi razstavljene projekte smo povezali in predstavili več ustvarjalnih področij, metodoloških pristopov ter produkcijskih kontekstov, v okviru katerih smo poskušali nove tehnologije vpeljati v temeljne postulate sodobne družbe 21. stoletja po načelu humanizacije tehnologije.

Živimo v času napredka, dvomljive blaginje, zato je zavedanje o združevanju narave, človeka, umetnosti, digitalizacije in s tem ohranjanjem vsega, kar nas obdaja, še kako nujno. Projekt RUK je od leta 2019 do leta 2023 ustvaril in izvedel veliko pilotnih projektov, gostil številne mednarodne rezidence, pomembne so tudi koprodukcije. Čeprav je vmes bila pandemija covida-19, RUK in vsi, vključeni vanj, nismo počivali. Ob tem pa so v vsakem mestu potekali že utečeni festivali, in sicer IZIS, Speculum Artium in KIBLIX.

PREGLED PROJEKTA MCRUK
Javni zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje (DDT), Kulturno izobraževalno društvo KIBLA iz Maribora in Kulturno izobraževalno društvo PiNA iz Kopra že več kot desetletje snujemo projekte na presečišču umetnosti, znanosti, izobraževanja in tehnologije. Od leta 2019 smo povezani konzorcijski partnerji v projektu Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture – RUK, katerega vizija je spodbujanje uporabe novih tehnologij za namene povezovanja umetnosti z gospodarstvom, izobraževanjem in znanostjo.

Ustvarjalni laboratoriji RUK so vozlišča inovativnih odgovorov na izzive sodobnega časa in generatorji znanja prihodnosti, saj ustvarjajo bazo kompetenc za poklice prihodnosti in s tem ponujajo rešitev novim potrebam v gospodarstvu, ki bodo nastajale v prihodnjih letih, tako v zvezi z uvajanjem novih tehnologij kot z nujnim ustvarjanjem alternativnih zaposlitev, ki se bodo oblikovale znotraj ali zunaj obstoječih podjetij kot posledica uvajanja digitalne transformacije in novih tehnologij. RUK laboratoriji zagotavljajo ustrezno tehnološko opremo za načrtovanje in realizacijo kreativnih rešitev ter usposabljanja in prenos inovativnega načina razmišljanja v podjetja. Vključevanje konceptov umetniškega ustvarjanja in dizajna odpira prostor za integracijo rešitev, ki spodbujajo humanizacijo storitev in produktov, trajnost ter uporabo krožnih modelov in družbenih inovacij. Hkrati s prenosom inovativnih aplikacij na tržišče se krepijo mala in srednja podjetja s čim večjim zajetjem znanj in potencialov mladih.

Vrhunce interdisciplinarnega delovanja partnerjev na nacionalni osi Koper–Trbovlje–Maribor predstavljajo jesenski festivali novomedijske umetnosti in kulture IZIS, Speculum Artium in KIBLIX. S projektom RUK smo podprli, nadgradili in posodobili obstoječe programe partnerjev ter razširili njihovo vsebino, ki temelji na večsektorskem povezovanju, na osi civilna družba–akademski svet–javni sektor–gospodarstvo.

STATISTIKA
Skozi celotno obdobje projekta smo izvedli 16 mednarodnih rezidenc, pri katerih smo združili umetnike iz različnih področij s podjetji in nastali so novi zametki bodočih produktov. Izvedli smo 10 koprodukcij in 16 pilotnih projektov, ki smo jih predstavili na številnih prireditvah. Z dijaki in s študenti različnih smeri izobraževanja smo opravili 22 praktičnih izobraževanj. Izvedli smo preko 40 različnih sodelovanj, pri katerih se je pokazal potencial kreativnega ustvarjanja z novimi mediji, ki je združeno z izobraževanjem in gospodarskim sektorjem.