Troječlenost za svobodo

Minule dni smo se udeležili zelo zanimivega predavanja, kjer so prijatelji iz Švice podarili
nekaj izkušenj iz Švice na Waldorfski šoli, kjer tudi starši nekaterih otrok imajo svoje otroke
na tej šoli, kjer imajo kar nekaj socialnih programov dela …

Skupaj z Waldorfsko šolo Maribor so gostili naše švicarske prijatelje, ki so v Slovenijo v kraj
Maribor pripeljali zanimivega gosta, predavatelja gospoda Fionn – a Meier – ja , M.A. iz
nacionalne Ekonomije (Univerza v Freiburgu, Švica), rojenega 1987 v Švici, ki je trenutno
poslovodja v “Tročlenstvo v Švici – gibanje za socialno obnovo” in učitelj za ekonomijo na
več waldorfskih šolah. Zanimivo predavanje o Steinerjevih idejah, kako lahko prispevano k
družbi miru in sožitja. Iz nemškega jezika je prevajal gospod Andrej Ornik, ravnatelj
Waldorfske šole Maribor. Nagovoril je prisotne o samem dogodku.

Več pa v priloženem zvočnem posnetku.

 

 

Zvočni posnetki:

 

 

 

 

 

 

 

Tekst, zvok in foto: Vojko Mejak