Uporaba Chat GPT pri delu – ponovitev seminarja

 

6. julij 2023 od 13.00 do 14.30 ure preko spleta

Vabimo vas na ponovitev delavnice, ki odgovori na vsa pomembna vprašanja o tem kako deluje Chat GPT, kakšne so njegove omejitve, prinaša pa tudi veliko število praktičnih primerov, ki so posebej prilagojeni ciljni publiki predavanja.

ChatGPT lahko na več načinov pomaga pri delu. Tukaj je nekaj primerov, kako ga lahko uporabite:

 • Pomoč pri pisanju: ChatGPT lahko izboljša vaše pisanje, tako da vam pomaga sestaviti boljše besedilo, kot so poročila, članki, e-poštna sporočila, povzetki ali predstavitve.
 • Raziskave: Model lahko izvede hitre raziskave na podlagi svojega znanja in vam poda povzetek informacij o določeni temi.
 • Prevajanje: ChatGPT lahko prevaja besedila med različnimi jeziki, kar vam omogoča komunikacijo z ljudmi, ki govorijo druge jezike.
 • Brainstorming: ChatGPT lahko generira ideje, predloge ali rešitve za določene probleme, s čimer vam pomaga razširiti svoje možnosti in izboljšati svoje projekte.
 • Upravljanje časa: ChatGPT lahko svetuje o tehnikah upravljanja časa in kako učinkoviteje organizirati svoje delo.
 • Odgovori na vprašanja: Model lahko odgovori na številna vprašanja, ki se nanašajo na vaše delo, s čimer vam prihrani čas pri iskanju informacij.

 

Peter Mesarec je marketinški svetovalec, ki govori tri marketinške jezike.

 

Bil je vodja oddelka v performance agenciji in tako razume različne poslovne modele.

Kot marketing manager je deloval v različnih podjetjih, trenutno kot marketinški svetovalec svetuje podjetjem in podjetnikom v Sloveniji in tujini.

Svoje znanje podaja na iskriv in zanimiv način z velikim številom praktičnih primerov, zato ga kot predavatelja vabijo na Univerze, startup acceleratorje in konference blizu in daleč.

 

Glavne tematike, ki jih bomo obdelali:

 • Kaj je Chat GPT in kako deluje
 • Kakšne so omejitve Chat GPT
 • Uporaba Chat GPT za poslovno komunikacijo
 • Uporaba Chat GPT pri pripravi objav za socialna omrežja
 • Uporaba Chat GPT za analizo besedil
 • Uporaba Chat GPT za naprednejšo uporabo Excela
 • Orodja, ki nadgradijo Chat GPT

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana