Častiti domorodci in ljubeznive domorodke!

(naslov je enak naslovu članka, ki je bil dne 26. 11. 1851 objavljen v Kmetijskih in rokodelskih novicah)

Z velikim veseljem in radostjo sporočamo, da smo vzpostavili hranjenje najpomembnejših podatkov DSZSD.

To so predvsem vaši stični podatki, s pomočjo katerih vzpostavljamo učinkovito delujoče  mreženje znotraj naše domorodne skupnosti.

Od sedaj lahko spremljate naša sporočila o delovanju in dejavnostih Domorodne Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel neposredno v njihovi izvirni obliki iz našega središča obveščanja.

Pomnite, da za učinkovito občevanje z vami potrebujemo vaše prave dejanske podatke, zato nam v primeru spremembe naslova, telefonske številke ali e-pošte to nemudoma sporočite preko e-pošte: domorodnaskupnost@dežele.si.

Skupaj ustvarjamo novo, srečnejšo družbo bolj zdravih temeljev s poudarkom na sodelovanju in kakovostnih odnosih.

V našem prvem pozdravnem pismu vas seznanjamo, da smo za živahno delovanje in sodelovanje v naši skupnosti pripravili:

1. Uradni prostori DSZSD:

DSZSD, Mlinska ulica 22, 2000 Maribor, Dežela Štajerska;

2. Naša uradna spletna stran: www.domorodnaskupnost.si

3. Naši stični podatki:

– elektronski naslov domorodnaskupnost@dežele.si

– telefonska številka: 041 573 663, Dragica;

4. Družabna omrežja:

– Fb skupina: Domorodna Skupnost – DSZSD;

– YouTube kanal: Domorodna Skupnost – DSZSD;

5. Poverjeniki DSZSD:

–          Štajerska: (Maribor, Celje, Slovenske Konjice, Laško, Rimske toplice, Brežice);

–          Krajnska: (Ljubljana, Kranj, Novo mesto, Litija, Bela krajina, Ilirska Bistrica, Škofja Loka, Ig, Kamnik);

–          Primorje: (Izola, Koper, Nova Gorica, Sežana);

–          Koroška (za celo Koroško);

–          Prekmurje (za celo Prekmurje).

Kdor želi vzpostaviti stik s poverjenikom iz njegove dežele ali kraja, naj piše na e-naslov DSZSD – domorodnaskupnost@dežele.si.

6. Transakcijski račun (TRR) pri Nova Ljubljanska banka d. d. na naslovu:

Društvo ONO (Društvo Ogledniki naravnega okolja), Kresnica 31 a, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah. TRR je odprt izključno za potrebe DSZSD, Društvo ONO pa je povsem pod nadzorom členov DSZSD (Bolfek, Durjava, Martinjak, Skledar, Šiško). TRR smo odprli izključno zato, ker potrebujemo uradno registrirano pravno osebo – to je Društvo ONO – na TRR katere lahko zainteresirani nakazujejo denarna sredstva po lastni želji (pojezda, dar). Iz tega TRR bomo tudi plačevali uradne račune, kot npr. najemnino in stroške za pisarno DSZSD ter podobno. Namenjen je tistim domorodcem in domorodkam, ki želite nameniti pojezdo, dar ali prostovoljne prispevke na uraden TRR in imate potem za to svoje početje dokazilo.

 

Kako lahko prispevaš k rasti DSZSD?

Sleherni domorodni člen ali členica lahko dejavno pripomore k nadaljnji rasti števila slovenskih domorodk in domorodcev tako, da vest o DSZSD predstavi vsaj nekaterim sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem. Že smo presegli število 1.000 in se gibljemo proti številu 1.500. Izračunajmo sami, kaj lahko pomeni, ko vsak izmed dosedanjih členov pripomore k pridružitvi še 3., 5. ali 10. novih členov!

Kako lahko pomagaš DSZSD pri delu?

Dosedanji členi in členice ste se na svojih Pristopnicah opredelili za delovanje na določenem področju. Sedaj imate priložnost, da si izberete delo pri določenih dejavnostih, kjer pomoč potrebujemo.

Trenutno najbolj potrebujemo ljudi na naslednjih delovnih področjih:

–        občevanje (zbiranje pristopnic)

–        občevanje (načrtovanje dogodkov)

–        organizacijska dejavnost (povezovanje členov in členic znotraj dežel, krajin in županij).

Vsekakor potrebujemo dejavne ljudi tudi na vseh ostalih področjih, zato nam sporočite svojo pripravljenost sodelovati tam, kjer to prepoznate kot koristno.

Naši načrti

Načrtujemo vzpostavitev uradnih prostorov DSZSD tudi v Deželah: Krajnski, Primorju, Koroški in Prekmurju.

V prvem četrtletju tega leta načrtujemo vzpostavitev temeljev za vseh 10 področij delovanja DSZSD (glej pristopnico). Vse to je odvisno od vas, zato z veseljem sprejmemo odziv tistih, ki ste pripravljeni dejavno sodelovati pri tem. Pišite nam ali nas pokličite!

V načrtu imamo tudi izdelavo izkazenc DSZSD, za kar potrebujemo primerne slike vseh, ki boste želeli uporabljati to listino. Podrobne podatke o velikosti in kakovosti slike vam posredujemo v naslednjem pismu.

Zaključna misel

Hvala za pozorno branje in vaš cenjeni odziv. Hvala vsem, ki že dejavno prispevate. Z veseljem pričakujemo in sprejemamo nove sodelavce in prijatelje DSZSD. Zavedamo se, da vsak od nas prispeva skupnosti na svoj določen način in čisto vsak prispevek je dragocen!
Bistveno je, da skupaj ustvarimo in zgradimo razširjeno skupnost dejavnih členov in členic DSZSD.

Osti jarej

in pravda z vami!

Triglav DSZSD

:ivan :bolfek, :primož :durjava, :jasna :martinjak, :andrej :šiško (po abecednem vrstnem redu)